Innoveren is onontbeerlijk voor ondernemers om toekomstbestendig te zijn. Ondernemers hebben vaak een idee of een vraag maar weten niet waar ze terecht kunnen om daadwerkelijk een volgende stap te maken. “Er is een woud van bedrijven en instanties die hierin behulpzaam kunnen zijn, maar hoe weet de ondernemer wie hem hierin het beste kan helpen?” zegt Monique Princen, voorzitter van Ondernemend Limburg (LWV, MKB-Limburg en LLTB). 

Met “de Groeischakelaar” brengt Ondernemend Limburg vraag en aanbod op het gebied van innovatie bij elkaar. Op 8 januari zal dit initiatief gelanceerd worden tijdens de nieuwjaarsreceptie van Ondernemend Limburg waar zo’n 700 ondernemers van de drie partijen aanwezig zijn.

Veel initiatieven
Er zijn veel initiatieven op het gebied van groei en innovatie op de markt. “Voor ondernemers lang niet altijd even duidelijk waar men het beste terecht kan. Het vinden van bijvoorbeeld de juiste financiering is vaak lastig. Ook bijvoorbeeld vragen over productontwikkeling, het starten van een nieuw initiatief of het vinden van de juiste partners kan leiden tot onnodige vertraging. De Groeischakelaar gaat hier verandering in brengen”, zegt Monique Princen. De Groeischakelaar is onafhankelijk en is erop gericht de verbinding tussen alle al bestaande initiatieven in Limburg te leggen. Het uitgangspunt hierbij is om de ondernemer verder te helpen en de drempel om te innoveren weg te nemen. Er komt een duidelijke focus te liggen op de navigatierol. Twee innovatieschakelaars zullen ondernemers wegwijs maken op het gebied van innovatie.

Provinciaal aanspreekpunt
De Groeischakelaar is een provinciaal aanspreekpunt voor Limburgse bedrijven die willen (leren) innoveren, zowel in praktische zin als op het gebied van inspiratie opdoen. De Groeischakelaar brengt ondernemers in contact met de juiste (kennis)instellingen en/of partners. Door het verbinden van bestaande initiatieven ontstaat er een win/win-situatie waarbij niet alleen de ondernemer geholpen kan worden maar waarbij ook een boost kan worden gegeven aan de Limburgse economie. Het is de bedoeling dat bedrijven uit verschillende sectoren elkaar gaan vinden en kennis en kunde met elkaar gaan delen.   Innoveren is onontbeerlijk voor de toekomst van onze provincie.

Next level
Volgens gedeputeerde Joost van den Akker gaat het er ook om dat de economie in Limburg naar een next level wordt gebracht. “Het midden- en kleinbedrijf vormt de krachtige motor van de Limburgse economie. Voor de ondernemers die willen groeien en innoveren, moet het aanbod aan hulp helder en simpel toegankelijk zijn. Zij moeten snel naar het juiste loket worden doorverwezen. Zo schept de Provincie, in samenwerking  met de regionale overheden, ruimte voor ondernemerschap, kennis en innovatie.”

Volgens Princen is dit een gezamenlijke uitdaging. Nú is het tijd om hier iets aan te doen. Dus Limburgse ondernemers: druk de koppeling in, schakel door en groei!