WEERT – Vrijdag middag hebben wethouder Martijn van den Heuvel en gedeputeerde Eric Geurts van de provincie Limburg een boom voor het project ‘vergroening van de binnenstad’ geplant. Op de hoek van de Maasstraat / Langstraat is een leilinde geplant. Daarmee zijn een aantal werkzaamheden rondom het aanplanten van bomen en planten in de binnenstad nu afgerond

Op een vijftal locaties grenzend aan de Markt en Langstraat in Weert wordt extra groen aangeplant. Dit varieert van leibomen, hagen en bodembedekkend groen. Op deze manier worden het Oud Kerkhof, Kromstraat, hoek Maasstraat – Langstraat, Paradijsstraatje en rondom het parkeerdek Walburgpassage aangepakt. Daarnaast wordt eind dit jaar gestart met de herinrichting van de Nieuwe Markt. In december wordt de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen over de herinrichting van de Hegstraat waarbij onder andere de bewaakte fietsenstalling een update krijgt en er extra groen wordt aangelegd.