REGIO – ‘Growing a better world together.’ Dat is de nieuwe missie van de Rabobank. Dat zij deze missie waar wil maken, blijkt wel uit de betrokkenheid bij lokale initiatieven en projecten. Op donderdag 15 maart publiceerde Rabobank haar maatschappelijk jaarverslag, waarin zij deze initiatieven en projecten een podium bood.

Rabobank is opgericht als coöperatieve bank: door boeren, voor boeren. Zij gelooft erin dat er voortgang geboekt kan worden door de handen ineen te slaan en samen op te staan. Voorbeelden hiervan zijn investeren in zelfredzaamheid, stimuleren van de circulaire economie in de regio, Banking for Food en Rabobank Foundation. Daarnaast streeft zij naar een vitale leefomgeving door bij te dragen aan duurzame, lokale activiteiten en de sociale cohesie door sport, cultuur en het verenigingsleven te versterken.

Lokale maatschappelijke impact
Ook lokaal is Rabobank Weerterland en Cranendonck actief betrokken, en daar is zij met recht trots op. Een voorbeeld is het organiseren van de Rabobank Clubkas Campagne, waarbij klanten die lid zijn van de Rabobank kunnen stemmen op verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toedragen. Benieuwd hoe Rabobank met u samen wil groeien? Kijk dan op Rabobank.nl/weert.