'De pensioenleeftijd stijgt zo snel dat ouderen met een zwaar beroep dat niet kunnen bijhouden', zegt Jan Berghuis van pensioenfonds PMT.

REGIO – Het aantal afgekeurde ouderen stijgt sterk. Ze melden zich voortijdig ziek en krijgen een arbeidsongeschiktheidsuitkering om de periode tot hun pensioen te overbruggen. Het pensioenfonds voor de metaal (PMT) merkt op dat er een verdubbeling is van het aantal nieuwe arbeidsongeschikten sinds de pensioenleeftijd in stappen omhoog gaat van 65 naar 67 jaar.

Dat schrijft De Volkskrant. Ook bij het pensioenfonds Zorg & Welzijn worden ouderen vaker (plus 20 procent) arbeidsongeschikt verklaard.

Sterke groei
Vorig jaar kwamen er 40.000 mensen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA) bij. Dat is met 12 procent de sterkste groei sinds het crisisjaar 2010. Volgens het UWV is de kans om arbeidsongeschikt te worden voor 55-plussers zo’n tien keer zo groot als voor werknemers onder de 25 jaar.

Pensioenleeftijd
Ouderen krijgen daar dus in toenemende mate mee te maken omdat de pensioenleeftijd sinds 2013 omhooggaat, tot 67 jaar en 3 maanden in 2021. ‘De pensioenleeftijd stijgt zo snel dat ouderen met een zwaar beroep dat niet kunnen bijhouden’, zegt Jan Berghuis van pensioenfonds PMT. De gemiddelde leeftijd waarop ouderen met pensioen gaan ligt op ruim 64 jaar, tegen 61 jaar in 2006. Toen begon de ontmanteling van regelingen als de vut.