Fotografie: Dion Huiberts

Tijdens de verkiezingsavond Ondernemer van het Jaar Cranendonck, gehouden op 9 november 2019 in het volledig vernieuwde Multifunctioneel Centrum De Borgh in Budel, is de Rabobank Verbindingsprijs uitgereikt aan Stichting Bouwhallen Carnaval Cranendonck. Bedrijven en initiatieven die op bijzondere wijze verbindingen binnen de gemeente realiseren, verdienen deze beloning. De stichting heeft de toekenning vooral te danken aan het unieke concept, dat op het gebied van maatschappelijke verbondenheid diverse groeperingen bij elkaar brengt, met een gemeenschappelijk functioneel doel.

Kiwanis Cranendonck organiseerde afgelopen november voor de zesde keer de verkiezing van de Ondernemer van het jaar Cranendonck in samenwerking met haar partners, Rabobank Weerterland en Cranendonck en de Gemeente Cranendonck. Voor de Rabobank Verbindingsprijs krijgen jaarlijks drie genomineerde partijen de kans om zich te presenteren aan een onafhankelijke jury. Deze kiest de uiteindelijke winnaar.

Naast extra publiciteit en aandacht ontvangt de winnaar – deze keer Stichting Bouwhallen Carnaval Cranendonck – een ondersteuningsbijdrage van duizend euro en een mooie symbolische prijs. Voorzitter Noud van Leeuwen is vooral blij met de maatschappelijke waardering voor het initiatief. “Wij willen graag voor jong en oud in Cranendonck een win-win situatie blijven creëren met carnaval als cultureel middelpunt. Echt super dat ook de Rabobank Verbindingsprijs de vele positieve elementen hierin accentueert. Een belangrijk cultureel erfgoed wordt zo voor Cranendonck behouden.”

Samen de schouders eronder zetten
Noud, geboren en getogen in Budel-Schoot is zelf actief betrokken bij het verenigingsleven en bij carnaval. Het idee voor een veilige, gemeenschappelijke bouwlocatie is jaren geleden ontstaan en in een stroomversnelling gekomen toen alle zes de overkoepelende carnavalsverenigingen in Cranendonck er samen de schouders onder zetten. “Prachtig hoe vervolgens betrokken inwoners op allerlei mogelijke manieren hun bijdrage hebben geleverd. De optochtbouwers, ondernemers, particulieren, gemeente en ook de gebruikers van de twee sportparken waar de twee hallen uiteindelijk zijn gerealiseerd waren allemaal laaiend enthousiast. Dan kan het snel gaan met het realiseren van je wensen!” De hallen worden nu voor het derde seizoen gebruikt en bieden ruimte aan zestien verenigingen (wagenbouwers en loopgroepen) die voor kleur en sfeer zorgen in de optochten van Cranendonck, Weert en enkele Kempische optochten.

Noud is het daarmee volledig eens. Hij ziet ook dat het een win-win situatie is waarbij ouderen een deel van het proces begeleiden cq. ondersteunen en dat nieuwkomers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt betrokken worden. “We zijn ontzettend blij met de mensen van het Thomashuis die al jaren een bijdrage leveren aan de optocht en nu voor het tweede seizoen een plaats hebben in de hal. Daarnaast hebben we contacten met het AZC, waarbij we samen naar mogelijkheden kijken om nieuwlanders te laten aansluiten en integreren in hun nieuwe omgeving door het helpen in de hallen.”

De basis voor een fijne leefomgeving
De kracht van samenwerking zit volgens hem in gemeenschappelijke energie. “Een groot netwerk met gezamenlijke interesse en overtuigingen vormt de basis voor een fi jne leefomgeving.” De Rabobank, zelf een coöperatieve vereniging, gelooft in de kracht van samen, bevordert zelfredzaamheid en steunt clubs. “Tot voor kort gebeurde dat uitsluitend met geld via RabobankClubSupport (voorheen Rabobank Clubkas Campagne), nu delen we op de eerste plaats onze kennis en netwerk”, vertelt Annemiek Sprengers, adviseur Marketing en Communicatie van de lokale Rabobank. “In het nieuwe sponsorbeleid staan we dichter bij de verenigingen en zoeken we samen naar duurzame oplossingen voor vandaag en morgen. Naast Rabobank Weerterland en Cranendonck staan het NOC*NSF Huis voor de Sport Limburg, Huis voor de Kunsten Limburg en de Vereniging Kleine Kernen Limburg als kennispartners klaar.”

Het initiatief overstijgt de bouwvoorzieningen
De kracht van het initiatief overstijgt de bouwvoorzieningen. Inmiddels hebben de hallen ook in de carnavalsvrije maanden een functie, bijvoorbeeld voor opslagmogelijkheden bij evenementen op de sportparken, uitwijkmogelijkheid tijdens (jeugd)sportactiviteiten, kindervakantiewerk en voor het maken van decors door toneelclubs. “Bijzondere samen-werkingen en ontwikkelingen krijgen nieuwe kansen. Jong en oud verenigt en leert van elkaar. We stimuleren de kracht van samenwerking, waardoor verbindingen ontstaan tussen plaatselijke ondernemers, scholen en participatiegroepen. Zo bieden de hallen een plek die zich kenmerkt door meedoen, onderlinge ondersteuning en een sociaal vangnet.” Met name die bredere rol sluit perfect aan bij de doelstelling van de Rabobank Verbindingsprijs. “Verenigingen vormen het cement van onze samenleving. Dat is de plek waar we elkaar ontmoeten en samen ontspannen. En tevens de plek om iets te leren, om elkaar te inspireren en onze sportieve en creatieve grenzen te verleggen”, benadrukt Hans de Kinderen, directievoorzitter van de lokale Rabobank. “Elke vereniging heeft haar eigen missie. Samen laten zij de gemeenschap bloeien.”

Het toeval wil dat de winnaar van de Rabobank Verbindingsprijs eerder ook een kleine duizend euro toegekend heeft gekregen via RabobankClubSupport. “We huren de hallen van de gemeente Cranendonck maar zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Momenteel zoeken we naar energieneutrale oplossingen omdat we het binnenklimaat in de hallen graag willen verbeteren. Een goede afzuiging en aangename temperatuur zijn belangrijk. Daar gaan we het prijzengeld in investeren”, aldus Noud. De prijs krijgt daarmee een mooie bestemming. “Verenigingen moeten vaak alle zeilen bijzetten om financieel en organisatorisch het hoofd boven water te houden. Zeker voor de lange termijn blijkt geldsponsoring niet altijd de beste oplossing”, besluit Hans de Kinderen. “Wij vinden het belangrijk dat verenigingen zoveel mogelijk op eigen kracht hun ambities waarmaken. Daarbij geloven we in het principe van wederkerigheid. Oftewel: elkaar helpen door kennis en ervaring uit te wisselen.”