De gemeente Weert is verheugd dat Keyport 2020 verder kan bouwen aan de versterking van de regionale economie en het vestigingsklimaat. De zeven deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de meerjarenbegroting en de financiering van de activiteiten voor de komende drie jaar.

Ondernemers, overheid en onderwijs bundelen binnen het samenwerkingsverband Keyport hun krachten om economische initiatieven te stimuleren. Door de vraaggestuurde aanpak zijn er het afgelopen jaar 35 resultaatgerichte projecten ontplooid. Deze projecten leiden tot nieuwe verbindingen op zowel regionale, provinciale als interregionale schaal. Daarbij zijn ook diverse Weerter ondernemers betrokken.

Economie een zetje geven
Binnen Keyport participeren de Midden-Limburgse gemeenten Weert, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen en Roermond en de Noord-Brabantse gemeente Cranendonck. Keyport werkt bovendien nauw samen met Brainport Network Zuidoost-Brabant. Met het vertrouwen van de gemeenten op zak, kan Keyport weer verder. Dat betekent: samen met
bedrijfsleven en onderwijs innovatie stimuleren, ondernemerschap versterken en de arbeidsmarkt verbeteren. Ondernemers die kansen zien, kunnen bij Keyport aankloppen. Het programma-management van de organisatie helpt om deze kansen om te zetten naar concrete activiteiten en projecten.

Dat gebeurt door partijen met elkaar in contact te brengen. Om innovatie een boost te geven, zoekt Keyport contact met onderwijs- en kennisinstellingen. En innovatie is essentieel om de ontwikkeling van de regionale economie te stimuleren. “De overheid kan enkel een impuls geven aan de regionale economie indien er samengewerkt wordt met het bedrijfsleven en het onderwijs”, zegt Jos Heijmans, burgemeester van Weert en voorzitter Stichting Keyport 2020. “Daar staat Keyport voor. Ik ben dan ook blij dat de deelnemende gemeenten het vertrouwen hebben uitgesproken in Keyport.”

© Zakenblad Weerterland & Cranendonck / Wesley Hegge