Sinds begin januari is Rob van Midden aan de slag als kwartiermaker.

Stichting Parkmanagement Land van Weert en Cranendonck werkt aan het verder verhogen van haar professionaliteit. Met het beschikbaar stellen van een jaarlijks budget heeft de gemeenteraad van Weert onlangs haar vertrouwen uitgesproken in de stichting, het bestuur en het beleidsplan. Op basis hiervan is een degelijke financiële garantie gegeven.

Dat is voor het bestuur voldoende reden om in samenspraak met de gemeente Weert een kwartiermaker aan te trekken. De opdracht van de kwartiermaker is door onderzoek en advies de nieuwe organisatie vorm te geven en succesvol te laten zijn.

Businessplan
Medio 2017 heeft het bestuur van Stichting Parkmanagement het businessplan herzien. Zowel de bedrijvenverenigingen als de gemeente Weert hebben de wens en ambitie om de kwaliteit van de Weerter bedrijventerreinen verder te versterken. Het gezamenlijke doel is een breed en hoogwaardig aanbod aan werklocaties te bieden, nu en in de toekomst. Daarvoor dient onder andere de samenwerking tussen de bedrijven onderling en tussen gemeente en bedrijven minder vrijblijvend te worden gemaakt.

Verder staan waarborging van de continuïteit van de samenwerking en een concrete invulling van het begrip duurzaamheid centraal. Om deze doelen te bereiken, is een meer professionele parkmanagementorganisatie nodig met voldoende financiering en een adequate bedrijfsvoering. De gemeente Weert ondersteunt deze ambitie nu door
jaarlijks een substantieel bedrag ter beschikking te stellen. Het is aan de kwartiermaker om, samen met het bestuur, de parkmanagementorganisatie en de gemeente, vorm en inhoud te geven aan het door het bestuur en de gemeente Weert goedgekeurde businessplan.

Kwartiermaker
Sinds begin januari is Rob van Midden aan de slag als kwartiermaker. Een ervaren projectmanager (werkzaam bij Kybys) die voor het professionaliseren van Parkmanagement 3.1 onder andere de volgende taken heeft:
• Inrichten van een robuuste organisatiestructuur en financieringsstructuur.
• Inrichten van het project- en programma-management (t.b.v. collectieve
projecten en centrale inkoop).
• Opzetten van een marketing- en communicatiestrategie .
• Werving van (een) Parkmanager(s).

In het voorjaar van 2018 zullen de resultaten bekend zijn.