Mark Reijnen (Account+), José Ingeveld-Everaerts (Account+) en Erwin Sijmkens (N-XT). Foto: Dion Huiberts

Account+ en N-XT zijn het jaar goed begonnen. De Weerter accountantskantoren verhuisden gezamenlijk naar een nieuwe bedrijfslocatie op kantorenpark Centrum Noord. Het blijven twee onafhankelijke ondernemingen, maar door een aantal diensten en zaken samen te regelen, slaan ze een grote efficiëntieslag. Daardoor kunnen ze de cliënt optimaal blijven bedienen.

Door Wesley Hegge

Enorme raampartijen vullen het gebouw met daglicht. De veertien medewerkers van Account+ en acht van N-XT werken verdeeld over open kantoorruimten op de begane grond en eerste etage. De werkplek die gecreëerd is, oogt ruimtelijke en modern. “De inrichting is zo goed als klaar”, zegt Erwin Sijmkens, eigenaar van N-XT, als hij een rondleiding geeft. “Alleen de buitenkant moet nog een likje verf krijgen.”

Voor de medewerkers is de verhuizing een mooie stap voorwaarts. Ook de cliënten die hun
stukken komen brengen en ophalen, biedt het een groot voordeel. Er zijn namelijk ruim voldoende gratis parkeerplaatsen naast het gebouw.

Het is een unieke samenwerking. Want de twee bedrijven delen het gebouw én werken samen op een aantal vlakken. “Een voorbeeld hiervan is de loonadministratie”, vertelt José Ingeveld, mede-eigenaar van Account+. “Zowel wij als N-XT hebben een salarisadministrateur in dienst. En dan is er nog een salarisadministrateur die voor beide bedrijven inzetbaar is. Dat zorgt voor continuïteit. Als er iemand ziek is of er is juist een plotselinge toename van werk, kan er direct worden ingesprongen. We vallen dus nooit stil.”

Efficiëntieslag
De samenwerking leidt tot fl inke kostenbesparingen. Mark Reijnen, mede-eigenaar van Account+: “We maken gebruik van dezelfde computerprogramma’s. Daarbij hebben we één telefooncentrale, waar de telefoontjes gescheiden binnenkomen. Belangrijk om te benadrukken is dat er uiteraard een strikte geheimhoudingsplicht is wat betreft elkaars cliënten.”

Hoewel ze op diverse fronten samenwerken, zien de accountantskantoren geen noodzaak
te fuseren. “Ik ben pas vier jaar geleden gestart”, zegt Erwin. “Account+ bestaat al 35 jaar. We bevinden ons in andere fases. Bovendien zijn er verschillen in onze manieren van werken. Ik werk vooral voor jonge ondernemers, die zich door het hele land en zelfs in het buitenland bevinden. Ik richt me bovendien sterk op automatisering en doe zoveel mogelijk digitaal. Van de vijftig administraties, waarvan wij de boekhouding verzorgen, worden er maar een of twee op papier aangeleverd.”

José: “Wij hebben cliënten in meerdere fases van hun ondernemerschap. Van jonge, digitaal georiënteerde ondernemers tot cliënten die nog alles op papier willen. Dat zijn ze zo gewend, en willen dat zo blijven doen. Onze klantenkring is meer regionaal qua opbouw en bestaat voornamelijk uit in Noord-Brabant en Midden-Limburg gevestigde ondernemers.”

Toegevoegde waarde van accountants
Accountantskantoren staan voor de uitdaging in te spelen op veranderende cliëntbehoeften en digitalisering van processen. “Daar komt bij dat de wetgeving ingewikkelder wordt”, vertelt Mark. “Onze fi losofi e is dat je de cliënten zoveel mogelijk bij de hand moet nemen. Je kan namelijk niet verwachten dat zij op de hoogte zijn van alle wetten. Dat hoeft ook niet. Daar zijn wij voor.”

Voor Erwin betekent meegaan met de markt dat hij inzet op automatisering. “Ik probeer het standaardwerk zoveel mogelijk te automatiseren. De tijd die ik daarmee bespaar, zet ik in voor advisering. Binnen de accountancy zie je een verschuiving van standaardwerk naar advies.”

José vult aan: “Er is een heleboel te vinden op internet. Maar dat betekent niet dat het klopt. En of het van toepassing is op de situatie waarin een ondernemer zich bevindt. Dat kunnen wij beter inschatten. Daarin zit onze toegevoegde waarde.” Een andere belangrijke kentering binnen de financiële dienstverlening is het verdwijnen van uurtje-factuurtje. Daarvoor in de plaats komen bijvoorbeeld abonnementsvormen.

Erwin: “De helft van mijn cliënten is verbonden via een abonnement. Cliënten willen weten waar ze aan toe zijn. De tijd dat elk telefoontje in rekening gebracht wordt, is echt voorbij.” Mark geeft ook aan dat Account+ bij nieuwe cliënten vasthoudt aan de afgesproken prijs. “We maken vooraf een goede inschatting en daar houden we ons aan. Natuurlijk moet je in het eerste jaar de cliënt leren en omgekeerd, maar het is belangrijk om helder te communiceren over de prijzen.”