Hendrik Stals, lijsttrekker CDA.

Verkiezingsprogramma
Als CDA gaan we uit van de kracht van de samenleving. We geven inwoners en ondernemers de ruimte, maar houden het collectieve belang voor ogen. De gemeente stelt zich dienstbaar op, ondersteunt en stuurt waar nodig. Wij hechten veel waarde aan sociale cohesie, dat mensen oog voor elkaar hebben en elkaar helpen. Ons rijke verenigingsleven speelt hier naast andere netwerken een belangrijke rol. Wij zijn gastvrij, open en innovatief, maar koesteren onze waarden en tradities omdat die mede onze identiteit bepalen.

Eerlijke economie
Ondernemers zijn de motor van onze economie, zij bieden nieuwe producten en diensten aan, zorgen voor werkgelegenheid en brengen welvaart. In een eerlijke economie profiteert iedereen mee van het werk dat we samen verzetten en zijn de spelregels gelijk. Een eerlijke economie is ook een duurzame economie, waar ondernemerschap loont en groei en bedrijvigheid de toekomst van onze kinderen versterkt in plaats van belast. Iedereen heeft in dat opzicht een opdracht: overheid, inwoners en ondernemers.

Investeringen
De ondernemers in Weert krijgen van het CDA de ruimte, met name starters en het MKB. Wij beseffen heel goed dat de invloed van het gemeentebestuur op de economische ontwikkeling relatief klein is. De economie, de EU en Den Haag zijn veel sterker bepalend. Het is dan ook primair aan de onder nemer zelf om te investeren. De gemeente kan helpen door in alle opzichten goede faciliteiten en serviceverlening te bieden. Wat ons betreft ligt hierbij de focus op het creëren van een duurzaam ondernemersklimaat in de volle breedte. Op regionaal niveau willen wij de samenwerking en kruisbestuiving tussen overheid, ondernemingen en onderwijs versterken.