Paul Berden en Gerard Strijbos

Iedereen die medische hulp nodig heeft, wil die ook snel hebben. Lang ziek zijn, wil immers niemand. Tegelijkertijd  zijn werkgevers gebaat bij een zo laag mogelijk ziekteverzuim. “Want ga maar na. Alleen al in Limburg loopt de schade door wachttijden in de zorg jaarlijks in de tientallen miljoenen”, zo rekent Jacob van Lier van zorgverzekeraar VGZ voor. Ondernemersorganisatie MKB-Limburg en VGZ hebben daar wat op gevonden: de zorgketen.

“De zorgketen begint bij ‘zelfmanagement’: zelf zorgen dat je gezond bent en inzetbaar blijft. Dat is nog helemaal niet eenvoudig voor wie hard werkt, een drukke baan met bijvoorbeeld mantelzorg combineert of veel zittend werk doet”, legt Matthias Brockmann, regiomanager bij MKB-Limburg uit. Daarom helpen MKB-Limburg en VGZ werkgevers voortaan om zelfzorg te bevorderen. Denk daarbij aan advies en tests om stress, conflicten en verslavingen te voorkomen. Of aan e-coaching en apps die je vertellen hoe je medicijnen op de juiste manier gebruikt en hoe je zelf zorgt voor goede voeding en beweging. Omdat de vergrijzing steeds verder toeneemt, adviseren we hoe mantelzorgers de belasting van hun zware taak zo laag mogelijk kunnen houden. Er is zelfs een 24/7 telefonische infolijn en voordeelaanbiedingen op producten die van pas kunnen komen.”

Snel hulp gericht op werkhervatting
Al deze hulp is erop gericht om ziekte te voorkomen. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat zieke medewerkers snel geholpen worden. Het kan soms weken duren voordat een be-handeling van start gaat. Ook wordt lang niet altijd rekening gehouden met het werk dat iemand doet, laat staan dat de behandeling gericht is op snelle werkhervatting. Daarom heeft VGZ voor MKB-Limburg een zorgnetwerk ingericht. Hierin werken gekwalificeerde zorgverleners zoals fysiotherapeuten, psychologen en mediators samen aan snelle terugkeer naar het werk van zieke medewerkers. Jaarlijks onderzoek toont aan dat elke euro die een werkgever op deze manier investeert in bedrijfszorg, gemiddeld meer dan 3x wordt terugverdiend in besparing van verzuimkosten. Een rendement dus van 300%.

Toegankelijk voor zelfstandigen zonder personeel
“Samen met VGZ boden we onze leden al een collectieve zorgverzekering aan. Nu wordt die aangevuld met de adviezen en diensten die de zorgketen biedt”, legt Brockmann uit. “Uniek is dat ook zzp’ers van deze dienst gebruik kunnen maken. Zzp’ers missen bij collectieve verzekeringen vaak de boot, terwijl ze toch een belangrijke, maar kwetsbare motor van de economie vormen”, vervolgt Brockmann. “Daarom kunnen zzp’ers en ondernemers, die niet bij VGZ verzekerd zijn, maar wel lid zijn van MKB-Limburg toch van de diensten van de zorgketen gebruik maken.”