Hoven 1 in Neer

Het terrein aan Hoven 1 in Neer is sinds mei 1983 in eigendom van Hendrix-van den Boogaert Holding BV te Ospel en is sindsdien in gebruik als pluimveebedrijf met huisvesting voor ca. 200.000 legkippen. Het bestemmingsplan voor Hoven 1 te Neer is in 2020 definitief vastgesteld en aangepast van bestemming intensieve veehouderij naar bestemming bedrijventerrein, vastgelegd in het Bestemmingsplan Neer-Heldenseweg 2020.

Door deze aanpassing wordt een van de ambities van de Gemeente Leudal nl. om o.a. veehouderijen te scheiden van dorpskernen, werkelijkheid.  Inmiddels zijn de eerste 2 pluimveestallen gesloopt en de eerste 15.000 m2 industrieterrein uitgegeven. Gesprekken over de verkoop van de verdere kavels  van dit bedrijventerrein worden momenteel gevoerd met meerdere geïnteresseerden.

Rian Schonkeren-Hendrix, projectleider namens het Ospelse familiebedrijf laat weten verheugd te zijn dat ze in overleg met de Gemeente Leudal afspraken heeft kunnen maken die zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst om te komen tot de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein op deze locatie.

Wethouder Michel Graef van de Gemeente Leudal voegt toe “de beëindiging van de intensieve veehouderij aan de rand van het dorp levert een bijdrage aan de leefbaarheid van Neer.  Ook keert een van oorsprong Roggels familiebedrijf terug naar de gemeente Leudal. Daarnaast ontstaat er ruimte voor nieuwe duurzame bedrijvigheid op het bedrijventerrein dat past in de huidige tijdsgeest met oog voor het aangrenzend gelegen open agrarisch gebied. Een wenselijke ontwikkeling met dank aan de inzet van velen.”