Het is niets onbekends: een werknemer die langdurig ziek wordt en daardoor arbeidsongeschikt raakt. Zodra de werknemer hier aan toe is, gaan werkgever en werknemer samen zo snel mogelijk aan de slag om passende arbeid te vinden. Dit noemen we ook wel: re-integreren. Dit kan gedaan worden bij de huidige werkgever, maar ook bij een nieuwe werkgever, wat bekend staat als 1e spoor en 2e spoor re-integratie. In dit artikel leggen we je uit wat het verschil is tussen de twee.

Wet Verbetering Poortwachter
Er bestaat een wet, namelijk de Wet Verbetering Poortwachter, die ervoor zorgt dat langdurig ziekteverzuim wordt tegengehouden. Deze wet bepaalt namelijk dat de werkgever en werknemer samen met de Arbodienst of een bedrijfsarts ervoor zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan gaan met passend werk voor de situatie. Deze wet stelt bijvoorbeeld verplicht dat er wederzijds contact onderhouden moet worden en er actief ingezet wordt op verbetering van de situatie.

Re-integratie 1e spoor

Wanneer je aan de slag gaat met werken bij je huidige werkgever spreken we van re-integratie 1e spoor. In deze situatie gaan werkgever en werknemer zich samen inspannen om passend werk te vinden binnen het bedrijf van de huidige werkgever. Dit kan terugkeer naar de huidige functie zijn of misschien wel een nieuwe functie. Hierbij wordt gekeken naar aanpassing van de werkplek, werktijden, functie of eventuele overstap en gedeeltelijke werkhervatting.

Re-integratie 2e spoor

Re-integratie 2e spoor, wat betekent dit? Wanneer de re-integratie 1e spoor niet meer bij de huidige werknemer past, dan kan er een re-integratie 2e spoor in gang gezet worden. In dit geval wordt er gekeken naar wat het juiste werkveld voor de werknemer zou zijn en passende arbeid hierop uitgezocht. De werknemer wordt hierbij begeleidt door iemand en maakt afspraken met de Arbodienst.