DHL Supply Chain verdubbelt zijn aanwezigheid op bedrijvenpark Kampershoek 2.0 in Weert. Grenzend aan het huidige distributie-centrum dat eind 2021 de deuren opende, wordt er wederom gebouwd. De uitbreiding van het distributiecentrum wordt een nieuwe Europese hub van het in Veldhoven gevestigde ASML, waar DHL Supply Chain al geruime tijd de opslag en distributie voor verzorgt.

Wendy van Eijk (wethouder Ruimtelijke Ordening) sloeg op dinsdag 24 mei jl. tijdens de ‘groundbreaking’ de eerste paal in de grond om de start van de bouw te vieren. Dit deed zij samen met Piet-Hein Maas (Wijnen Bouw), Frank Bosch (senior manager Global Logistics ASML) en John Scherders (CEO DHL Supply Chain Benelux & Nordics).

Wethouder Wendy van Eijk is blij met de uitbreiding van DHL op Kampershoek 2.0 en met de komst van het hightechbedrijf ASML, dat chipmachines bouwt. “Voor het ontwikkelen van een nieuw, hoogwaardig bedrijventerrein heb je daadkrachtige partners nodig. Een van die gewaardeerde partners voor de gemeente Weert is DHL. Samen hebben we de basis gelegd voor een logistieke ontwikkeling op een prachtige locatie, Kampershoek 2.0”, zo stelt Van Eijk.

Volgens de wethouder heeft de gemeente Weert samen met haar partners de basis gelegd voor ‘een flinke logistieke kavel die recht doet aan de ligging in de oksel van de A2 en de Ringbaan Noord’. Daarnaast doet de kavel volgens haar ook recht aan alles wat een modern en toekomstgericht bedrijf kan verlangen. Hiermee doelt ze op de groene omgeving die rondom het pand wordt gecreëerd.

“Naast de goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van ruimte zijn groenbeleving, ruimte voor lunchwandelen en aantrekkelijke, duurzame panden tegenwoordig ook belangrijk. Door deze zaken kun je de werknemer voor langere tijd binden en dat is een absolute nummer-1-voorwaarde voor de continuïteit van je bedrijf.”

Burgemeester Raymond Vlecken is ook te spreken over de komst van ASML op Kampershoek 2.0. “Ik ben er trots op dat een stukje van Brainport naar Weert komt en denk dat deze zet goed is voor de ontwikkeling van onze stad.”

Sneltreinvaart
De oppervlakte van het tweede warehouse bedraagt straks 45.000 m2 en is puur en alleen bestemd voor ASML. In Brabant verzorgt DHL al geruime tijd de opslag en distributie van het in Veldhoven gevestigde ASML. “Dat nu ook is besloten om in Limburg samen te werken, daar ben ik blij mee”, zegt John Scherders (CEO DHL Supply Chain). “Eind 2021 bleek namelijk dat de ruimtes in Eindhoven niet meer toereikend waren. Er werden plannen gemaakt om uit te breiden in Weert en deze plannen zijn als een sneltrein behandeld en goedgekeurd door de gemeente Weert. Ik ben bijzonder verheugd over het feit hoe snel en behulpzaam de gemeente is geweest.” Wethouder Wendy van Eijk is ook zeer tevreden over DHL: “Het enthousiasme van DHL heeft gewerkt als een vliegwiel voor het realiseren van een toekomstbestendig bedrijventerrein.”

‘Dit wordt het meest milieuvriendelijke gebouw van DHL Supply Chain in Nederland’

Duurzaam distributiecentrum
Bij de bouw van het distributiecentrum speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Zo wordt er gebouwd volgens de BREEAM Excellent duurzaamheidsstandaard. Dit maakt de panden de meest milieuvriendelijke gebouwen van DHL Supply Chain in Nederland. “We bouwen het pand op BREEAM Excellent niveau”, stelt Scherders. “Dat is een van de hoogste duurzaamheidsniveaus. De daken worden van zonnepanelen voorzien, het pand wordt gasloos en wordt geïsoleerd en slimme meters en bewegingssensoren minimaliseren het verbruik van energiezuinige ledverlichting. Het is ook belangrijk dat er ‘carbon neutral’ (CO2-neutraal) wordt gebouwd”, zegt Scherders. Dit betekent dat het bedrijf niet bijdraagt aan een verhoging van de wereldwijde CO2-uitstoot en daarmee geen invloed heeft op het klimaat. “In 2050 willen we namelijk dat alles elektrisch is”, vervolgt Scherders. “De kosten zijn in het begin hoger, maar uiteindelijk ondersteunen we de technologie en gaan we stap voor stap naar de toekomst. We zijn Wijnen Bouw dankbaar voor het mogelijk maken hiervan.”

De nieuwbouw wordt in maart 2023 opgeleverd. De ingebruik-name is gepland voor de start van de zomer, over precies een jaar. De DHL-campus zal dan werkgelegenheid bieden aan 150 mensen uit de regio.

www.dhl.com/nlwww.kampershoek.nl