Om de integriteit en betrouwbaarheid van potentiële werknemers te beoordelen, kun je hen verzoeken een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te leveren. In dit artikel lees je wat een VOG precies inhoudt, wanneer zo’n aanvraag aan te raden al dan niet wettelijk verplicht is en hoe de aanvraag in z’n werk gaat.

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag?
De Verklaring Omtrent het Gedrag is een wetsgeldig document waarin het justitiële verleden van een persoon beschreven staat en wordt aangetoond dat dit geen bezwaar vormt voor de functie die de werknemer uit wilt gaan oefenen. Op die manier wordt de integriteit en betrouwbaarheid van de potentiële werknemer aangetoond.

Wanneer dien je een VOG aan te vragen?
Een VOG aanvragen is sterk aan te raden, al dan niet wettelijk verplicht, bij integriteitsgevoelige functies.

Integriteitsgevoelige functies hebben betrekking op:

-Toegang tot informatie: De werknemer heeft toegang tot vertrouwelijke en/of gevoelige (bedrijfs)informatie.
-Diensten verlenen: De werknemer verleent diensten aan anderen, zoals beveiliging, thuiszorg en/of huishoudelijke hulp.
-Toegang tot geld: De werknemer heeft toegang tot contante en/of girale gelden en/of digitale waardepapieren.
-Toegang tot goederen: De werknemer heeft toegang tot goederen en/of stoffen die bij onjuist of oneigenlijk gebruik een gevaar kunnen vormen voor mens en/of dier.
-Toegang tot informatie: De werknemer heeft toegang tot bepaalde gevoelige en/of vertrouwelijke informatie en systemen.
-Werken met personen: De werknemer verleent diensten aan kwetsbaren, zoals minderjarigen, ouderen en gehandicapten.
-Toegang tot processen: De werknemer heeft toegang tot (productie)machines, apparaten, voertuigen en/of luchtvaartuigen en/of het vervoer van goederen, (post)pakketten en/of personen.

Hoe vraag je een VOG aan?

De aanvraag van een VOG begint altijd bij de werkgever. Deze dient de aanvraag namelijk online klaar te zetten via de website van Dienst Justis of een extern VOG loket. De werknemer ontvangt vervolgens een uitnodiging om de aanvraag in te zien en de ontbrekende gegevens in te vullen.

De werknemer heeft hiervoor een DigiD, iDEAL en een geldig e-mailadres nodig. Daarnaast moet de werknemer ingeschreven staan in Nederland, in de Basisregistratie Personen (BPR).