Al lopen de hoeveelheden ervan behoorlijk uiteen: elk bedrijf produceert afval. Dit afval wordt bedrijfsafval genoemd. Voor de inzameling en het afvoeren van dit afval is een ondernemer zelf verantwoordelijk, al moet er wel aan een aantal regels worden voldaan. In dit artikel lees je wat de regels zijn rondom de verwerking van bedrijfsafval.

Bedrijfsafval is al het afval dat binnen een bedrijf geproduceerd wordt. Het gaat om alle afvalstromen: van restafval, bouwafval tot chemisch afval. Waar huishoudelijk afval door de gemeente wordt opgehaald, ben je als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de inzameling en het afvoeren van het bedrijfsafval.

Verplicht scheiden van afval
Als ondernemer ben je verplicht je afval gescheiden aan te bieden, mits dit redelijkerwijs van je kan worden verlangd – zo zijn o.a. kleine ondernemers vrijgesteld van het scheiden van bepaalde afvalstromen.

Aan te bieden afvalsoorten zijn:

  • GFT en groenafval
  • Papier en karton
  • Glas
  • Kunststof
  • Hout
  • Textiel
  • Metalen
  • Elektrische en/of elektronische apparatuur
  • Gevaarlijk en/of chemisch afval

Hoe regel je de afvalinzameling?
De kosten voor het inzamelen en afvoeren van bedrijfsafval liggen bij de ondernemer. Deze kosten worden bepaald door de huur van afvalcontainers, het vervoeren van het afval en de verwerkingskosten ervan. Deze verwerkingskosten verschillen per afvalsoort. Het afval kan worden opgehaald door de gemeente of een particuliere inzamelaar. Je sluit hiervoor een contract af met de inzamelaar. Je kunt kosten besparen door samen met andere ondernemers een contract af te sluiten.

Als bedrijfsafvalstoffen lijken op huishoudelijk afval, kun je het bedrijfsafval op laten halen door de gemeente. De gemeente rekent hiervoor contractkosten of een reinigingsrecht: een bedrag dat je maandelijks aan de gemeente betaalt voor het ophalen en verwerken van je bedrijfsafval. Als je weinig afval hebt, kun je het ook zelf naar de milieustraat brengen.

Bedrijfsafval inzamelen als zzp’er
Ook als zzp’er dien je je bedrijfsafval in te zamelen en gescheiden af te voeren. Hiervoor een afvalcontainer huren is meestal niet nodig, je hebt immers maar een kleine afvalstroom. Hetzelfde geldt als je een kantoor aan huis hebt.