Het kabinet stelt jaarlijks via het actieprogramma Tel mee met Taal, subsidie beschikbaar voor werkgevers om te investeren in de basisvaardigheden van werknemers. Dit jaar is er i.v.m. de corona maatregelen 6 miljoen euro extra beschikbaar, waarmee het totaalbedrag voor 2021 8,8 miljoen euro is. Begin dit jaar vroegen werkgevers al voor ruim 5,5 miljoen euro subsidie aan bij Tel mee met Taal. Op dinsdag 1 juni 2021 start er voor werkgevers een extra subsidieaanvraagperiode. Er is ruim 3 miljoen euro beschikbaar deze ronde. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2021.

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van werknemers. Dit geldt ook voor werknemers in Caribisch Nederland, ZZP’ers die voor het bedrijf werken, of andere werknemers waarmee een minder duurzame arbeidsrelatie is aangegaan. Denk aan tijdelijke arbeidsplaatsen of beschut werk, arbeidsmigranten et cetera. Voordelen

Basisvaardigheden
Onderzoek toont aan, dat investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden) verschillende voordelen heeft, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor de werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en gaan werkstress en ziekteverzuim omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen, en kunnen zij zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie. Beschikbare bedragen Een subsidieaanvraag mag maximaal €125.000 bedragen en er is sprake van een eigen bijdrage door de werkgever. Tel mee met Taal vergoedt 67% van de kosten. De eigen bijdrage van de werkgever is 33%.