Leonie Kuepers (Streetwise), Tessa Geelen (wethouder Leefbaarheid), Moniek IJzermans (kwartiermaker Citymarketing) en Sjaak Vinken (Streetwise). Fotografie: Dion Huiberts

De coronacrisis zorgt niet voor een pas op de plaats. Sterker nog, er wordt keihard doorgewerkt aan de toekomst van de binnenstad. Belangrijke wegen die hiertoe leiden zijn een professionele citymarketing, begeleiding van ondernemers en de transformatie van de aanloopstraten.

Tekst: Wesley Hegge

Vanuit de Visie op het Stadshart zet de gemeente in op ontwikkeling van de binnenstad. De resultaten worden steeds meer zichtbaar. Bijvoorbeeld op de vernieuwde Nieuwe Markt. Daar blinkt de getransformeerde Muntpassage in de zon en nodigt uit tot shoppen. De onlangs geplante bomen op het plein zorgen voor verkoeling en geven tegelijkertijd een sfeervol beeld. Alles is hier in gereedheid gebracht voor de invulling van de beschikbare winkelpanden.

Streetwise
“De samenwerking met Streetwise is een belangrijke stap in het versterken en het toekomstbestendig maken van de binnenstad”, vertelt wethouder Tessa Geelen (Leefbaarheid). “Begin dit jaar is de stichting van start gegaan met het verbeteren van het ondernemersklimaat, het begeleiden van ondernemers en het opzetten van een stimuleringsregeling voor ondernemers die zich vestigen in de binnenstad.”
In de regio Parkstad en Sittard-Geleen heeft de stichting ruim driehonderd ondernemers laten landen. Een groot succes. Met name omdat het uitvalpercentage hierbij minder dan tien procent bedraagt, terwijl dat landelijk op vijftig procent ligt. Ook in Weert heeft Streetwise een vliegende start gemaakt.

Ondanks de coronacrisis zijn oprichters Leonie Kuepers en Sjaak Vinken in gesprek met twintig ondernemers over verplaatsing of vestiging van een winkel. Kuepers: “De mensen die we begeleiden zijn zo vastberaden dat corona een tijdelijk oponthoud is, maar geen reden vormt om hun droom te laten varen. De groep die wij aantrekken is anders dan de traditionele winkelier. Ze zijn relatief jong en zien de winkel als onderdeel van hun bedrijf. Ze zijn actief op social media, hebben een webshop en zijn daarnaast vaak actief op evenementen of organiseren het een en ander.”

Het draait allemaal om de perfecte match tussen concept, locatie en begeleiding. Vinken: “We hebben contacten met verhuurders, makelaars, banken en de gemeente. Kortom, alles om goede randvoorwaarden te scheppen. Waar de ondernemers zich niet laten tegenhouden door de coronacrisis, zijn banken nu kritischer geworden. Dankzij onze ervaring weten we ook een doorslaggevende rol te spelen bij het verkrijgen van financiering.” Inmiddels heeft Streetwise samen met BIZ (Bedrijven Investerings Zone) Vastgoed een stimuleringsregeling in het leven geroepen. Ook is gestart met een campagne. Kuepers: “Daarmee maken we niet alleen de regeling bekend, maar laten we bovendien zien dat we er zijn. Juist in deze tijd gaan we door met het begeleiden van ondernemers.”

Citymarketing
Niet alleen van Streetwise, ook van het citymarketingplan wordt veel verwacht. Een plan voor het vermarkten van de stad Weert. Geelen: “Citymarketing is nodig om de gemeente op de kaart te zetten. Dan moet je wel weten wat voor stad je wilt zijn. Weert heeft veel sterke kanten, maar een echte stip aan de horizon ontbreekt nog. Daarom werken we eerst aan een strategische visie. Een toekomstvisie voor Weert waaruit blijkt in welke richting de gemeente zich het beste kan ontwikkelen de komende jaren. Een visie die gedragen wordt door de samenleving.” De strategische visie en het citymarketingplan hebben door corona enige vertraging opgelopen. “Dat is jammer, want ook de ondernemers in de binnenstad willen vooruit. Voor hen is het extra belangrijk om het proces goed te volgen, én mee te doen straks. Citymarketing sluit aan op de toekomstvisie. Het Citymarketingplan zal deels gebaseerd zijn op het dna van Weert en deels op de nog te bepalen ambitie.”

Ondertussen wordt er niet stilgezeten. Moniek IJzermans, aangesteld als kwartiermaker Citymarketing, vertelt wat er gaat gebeuren. “We begrijpen de ondernemers. Die willen meters maken. Daarom starten we deze zomer al met het uitrollen van een campagne. Veel mensen gaan dit jaar in eigen land op vakantie en dus ook in Weert. We gaan rond een bepaalde verhaallijn dagjes uit organiseren, toegespitst op verschillende doelgroepen. Sommige mensen houden van rust, anderen wil iets ontdekken. Daar zoeken we bepaalde locaties bij uit.”

Samen
Naast de ondernemers zijn ook BIZ Vastgoed, BIZ Ondernemers en Centrummanagement betrokken bij het citymarketingplan. Alle partijen werken samen aan de toekomst. Op een terras aan de Markt bespreekt centrummanager Paul Kooij met Hugo Zontrop, coördinator binnenstad van de gemeente Weert, op welke manieren er samengewerkt wordt. “Iedereen heeft zijn rol”, zegt Kooij. “Ondernemers, maar ook vastgoedeigenaren. Ik ken voorbeelden in Weert van vastgoedeigenaren die de huur tijdelijk hebben verlaagd in de afgelopen periode. Het laat zien dat men bereid is om elkaar te helpen. Iedereen heeft baat bij een levendige binnenstad.”

Sinds de Belgische grens weer open is, nemen de bezoekersaantallen weer toe. Het zijn nog niet de aantallen van voor de corona-uitbraak, maar Kooij vindt dat het zich positief manifesteert. “Het hoogtepunt ligt op zaterdag. Dat is dankzij de weekmarkt die weer gehouden wordt, al is het in aangepaste vorm.”

Versterking markt- en binnenstadondernemers
De markt is tekenend voor de invloed van het coronavirus. Zontrop: “We hadden plannen klaar om de weekmarkt aantrekkelijker te maken. Met een nieuwe opstelling die aansluit bij het centrum en de wensen van de consument. Hierbij is niet zozeer rekening gehouden met de wensen van de horeca, maar is gekeken hoe in de huidige tijd de consument gebruik maakt van de markt. In de plannen zijn bovendien food- en non-foodkramen niet langer gescheiden.” Op het moment dat de nieuwe opzet van start zou gaan, was daar ineens corona. Zontrop: “Wekenlang was het verboden om een markt te organiseren. Ik ben blij dat het nu weer mag, al is het niet in de opzet zoals we die voor ogen hebben.”

De afgelopen jaren heeft Centrummanagement ingezet op het samenbrengen van partijen. Ook worden er allerlei evenementen georganiseerd zoals het Antje Festival en Winters Weert. Kooij: “Ik ben tevreden over hoe de binnenstad zich de afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Dat komt met name doordat ondernemers en vastgoed-eigenaren samenwerken. Ook in deze tijden moet je je blijven verenigen. Dan kun je het verschil maken. Als ieder voor zich gaat, heb je geen slagkracht.”

Compacter centrum
In de Visie op het Stadshart is de wens uitgesproken voor een compacter kernwinkelgebied. Dat betekent dat in de aanloopstraten herbestemming naar andere functies voorgestaan wordt. “In verschillende aanloopstraten, zoals de Stationsstraat, Hoogstraat, Maasstraat en de verlengde Beekstraat, zien we het liefst dat de begane grond getransformeerd wordt naar woonruimte”, zegt wethouder Wendy van Eijk (Ruimtelijke Ordening). “Dit is een manier om enerzijds de leegstand tegen te gaan en anderzijds een oplossing te vinden voor de krapte op de woningmarkt. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

In 2017 heeft de gemeente van de provincie een bijdrage van ruim drie miljoen euro ontvangen voor het programma stedelijke ontwikkeling van Weert. Een van de voorwaarden was de transformatie van 4.527 m2 (winkel)ruimte naar 58 (sociale) huurwoningen in het stadshart. Van Eijk: “Er is inmiddels 6.165 m2 commerciële ruimte getransformeerd naar 79 woningen. En er zijn plannen in voorbereiding voor de transformatie van 10.991 m2 commerciële ruimte naar 166 woningen.”

Aangenaam verblijf in de binnenstad
Belangrijk is dat onze plannen kunnen rekenen op steun van de ondernemers. “We hebben vooraf gesprekken gevoerd. In overleg hebben we besloten om de bestemming ‘centrum’ om te zetten naar ‘gemengd’. Zo wordt het kernwinkelgebied compacter en meer aaneengesloten.” Er blijven voldoende gebruiksmogelijkheden voor de overige panden. Van Eijk: “De gaten vallen weg. Dat maakt het winkelen prettiger. Wat overblijft, is alsnog een redelijk flink winkelgebied. In combinatie met de horeca en groen is er veel beleving en dat maakt het verblijf in de binnenstad aangenaam.”