De provincie Limburg zet vol in op het versterken van de Limburgse economie; LIOF geeft uitvoering aan die ambitie. LIOF helpt het Limburgse mkb met innoveren en het  ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid. Ze financiert de start en groei van kansrijke mkb-ondernemingen en werft buitenlandse bedrijven. Tot slot schept LIOF de voorwaarden voor verdere ontwikkeling van de sectoren industrie, logistiek en op korte termijn ook agro/food. Voor de maakindustrie ging afgelopen december de tweede versie van het driejarig programma LimburgMakers van start.

LIOF, zo begint sector developer industrie Charles Mevis, steunt feitelijk op drie pilaren: kennis, kapitaal en netwerk. Die drie worden ingezet om Limburgse mkb-bedrijven te ondersteunen. “Alle mkb’ers met een goed idee voor bijvoorbeeld een innovatief product of vernieuwende dienst kunnen bij ons terecht.” Daarnaast, zegt Mevis, zet LIOF specifiek in op de versterking van de sectoren logistiek en industrie in Limburg, en dus binnenkort ook agro/food. “Zij zijn belangrijke peilers van de Limburgse economie en daarmee een van de belangrijkste werkgevers. LIOF werkt bovendien volop samen met de vier Brightlands-campussen: voor Chemie & Materialen in Sittard-Geleen, voor Life Sciences en Health in Maastricht, voor Smart Services in Heerlen en voor Agro/Food in Venlo.”

LimburgMakers richt zich op het structureel versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse maakindustrie. Van dat programma ging in december 2016 de tweede editie van start, gelijktijdig met een soortgelijk nieuw initiatief voor de logistiek in Limburg. Een succesformule geeft Mevis aan, want met de eerste LimburgMakers werden in drie jaar tijd ruim 180 bedrijven met hun innovatieprojecten ondersteund, met een totale waarde van 20 miljoen euro. LimburgMakers, zegt Mevis, ondersteunt bedrijven met kennis en netwerk via het (mede-)organiseren van thematische bijeenkomsten en samenbrengen van bedrijven onderling. Ondersteuning via kapitaal gebeurt door middel van diverse subsidiemogelijkheden. “We zetten daarbij in op een aantal voor de maakindustrie relevante thema’s zoals, robotisering, servitization, big data, 3D printen, operational
excellence en internet of things. “Ieder Limburgs MKB-bedrijf met een vernieuwend idee zoeken we op en willen wij graag aan het programma verbinden. Samen bekijken we of en op welke manier we kunnen ondersteunen.”

Een goed voorbeeld van de inzet van kennis en netwerk is het onderdeel Kennistraject binnen LimburgMakers. Dit is gericht op het dichter bij elkaar brengen van onderwijs en bedrijven. Programma’s voor Fontys en Zuyd Hogeschool zijn in ontwikkeling en zullen in september van start gaan. Bij de Universiteit Maastricht loopt zo’n programma al enkele jaren. Mevis: “Met het vak value based marketing als uitgangspunt. In samenspraak met de universiteit zijn masterclasses voor het bedrijfsleven opgezet. Die vinden om de drie maanden plaats, telkens rond een ander thema. Daar doen dan enkele MT-leden van meerdere deelnemende bedrijven aan mee. De klas die zo ontstaat, is ook weer een goede plek elkaar beter te leren kennen.”

Parallel hieraan brengen deze bedrijven elk een praktijkcase in waarvoor studenten een oplossing ontwikkelen. Een uniek project met meerdere voordelen, stelt Mevis. “Studenten maken kennis met de praktijk en bedrijven kunnen leren van de creatieve, frisse kijk op zaken door studenten. Bovendien is het een goede manier om universitaire studenten te laten zien dat er in de regio interessante mkb-bedrijven zijn die je een inspirerende werkomgeving bieden met interessante carrièremogelijkheden. Op die manier kunnen we ook hoger opgeleiden voor de regio behouden.”

https://technovalleylimburg.com

Dit artikel verscheen eerder in het magazine Techno Valley 2017 – nr. 1