Thijs Maas in het centrum van Weert. Fotografie: Dion Huiberts

De vastgoedeigenaren hebben Thijs Maas van Zuid Vastgoed ingeschakeld om landelijke ketens te benaderen voor een filiaal in Weert. Een samenwerking tussen BIZ Vastgoed, Centrummanagement en makelaarskantoren stelt hem in staat uit alle leegstaande panden kiezen. Daardoor kan hij als onafhankelijk makelaar maatwerk bieden en ketens begeleiden naar een passend pand.

“De binnenstad van Weert trekt een zeer diverse doelgroep aan. Inwoners, toeristen en (belgische) bezoekers van omliggende dorpen bezoeken Weert voor haar winkel- en recreatie-voorzieningen”, zegt Thijs Maas. “De karakteristieke panden, de mooie pleinen en straten, het vele groen. We hebben een fantastisch winkelgebied. Ketens zoals H&M en Norah hebben onlangs een filiaal geopend. Begin 2020 opent Shoeby ook een vestiging in Weert. Aan de andere kant groeit de leegstand jaar op jaar.”

Tij keren
De stad staat voor een grote opdracht om het tij te keren. De samenwerking tussen de gemeente, vastgoed eigenaren en citymanagement is uniek. Er is een mentaliteitsverandering gaande bij partijen waardoor het vullen van winkelpanden een item is voor alle belanghebbenden.

De Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Vastgoed is een door de vastgoedeigenaren ingesteld investeringsfonds waarmee jaarlijks extra wordt geïnvesteerd in het centrum. Ondanks de inspanningen, neemt de leegstand toe: in 2017 stond 16 procent van de winkelruimte leeg, in 2018 was dat 18 procent en dit jaar 20 procent. Daarom heeft de BIZ Vastgoed Maas gevraagd om winkelketens actief te benaderen.

“Zorgelijke cijfers, maar ik zie groeimogelijkheden”, zegt de 31-jarige Weertenaar. “Ik ben altijd woonachtig geweest in diverse dorpen ten zuiden van Eindhoven en Tilburg. Na mijn studie ben ik gaan werken bij vastgoedpartijen in Tilburg en Eindhoven.” Sinds drie jaar woont hij in Weert. Een stad naar zijn hart. “Met onder meer een bioscoop, theater, station en ziekenhuis heb je alle faciliteiten die je je wenst. Ik zie veel potentie in Weert. Juist daarom vind ik het een uitdaging om voor BIZ Vastgoed aan de slag te gaan.”

Vernieuwende aanpak
Maas is gestart met het maken van een analyse waarin hij Weert vergeleken heeft met steden van soortgelijke omvang. “De volgende stap is het benaderen van winkelketens. Ik stel hen de vraag: Wat zorgt ervoor dat je als organisatie in Weert wil vestigen? Die open vraag biedt mij kansen. Ik hoef namelijk niet te denken vanuit het invullen van een bepaald pand, maar ik heb de vrijheid om te kiezen uit alle leegstaande panden. Hierbij is de samenwerking met de makelaarskantoren belangrijk. Ook Centrummanagement Weert is betrokken.” Met name voor winkelketens in de branches fashion en wellness ziet hij kansen. “Wellness zou in de aanloopstraten van het centrum plaats kunnen krijgen. Geen zonnestudio’s, maar luxere wellness. In combinatie met de aanwezige horeca is dat sterk. Verder ben ik bezig met fashionretailers. Het is positief dat H&M zich in de vernieuwde Muntpassage heeft gevestigd. Er volgen binnenkort nieuwe partijen die ook kiezen voor het winkelcentrum. Dan is de Muntpassage al vrij goed gevuld.”

Centrum
Het is volgens Maas een goede ontwikkeling dat verschillende panden in de aanloopstraten zijn of worden omgevormd tot woningen. “Dat komt het centrum ten goede. Het gaat meer leven. Tegelijkertijd is het goed dat het winkelgebied geconcentreerder wordt.”
Naast dit initiatief om de leegstand te lijf te gaan, werd onlangs ook bekend dat de gemeente Weert de hulp inroept van het bureau Streetwise. Elders in Limburg boekte het bureau grote successen. “Streetwise richt zich op de begeleiding van lokaal startende ondernemers bij het opzetten van een zaak. Lokale ondernemers zijn van belang in een winkelgebied. De combinatie van lokale en landelijke retailers is juist wat een winkelcentrum aantrekkelijk maakt. Ik ben bezig met winkelketens. We vullen elkaar volgens mij prima aan.” Maas kan nog geen namen van winkels noemen waar hij mee bezig is. “Er gebeurt achter de schermen veel. Ik hoop binnen afzienbare tijd een paar landelijke retailers naar Weert te hebben gehaald.”

Neem contact op met Thijs Maas via thijs@zuidvastgoed.nl of 06-23571378.