De economie in Limburg groeit hard. Er zijn veel vacatures maar te weinig mensen op deze in te vullen. De stuurgroep Internationale werknemers zet zich actief in om in Limburg een klimaat te scheppen waarbij de internationale werknemer zich welkom voelt.
Vandaag tekende wethouder Wendy van Eijk namens het Samenwerkingsverband Midden-Limburg de intentieverklaring die reeds in februari jl. ondertekend werd door de partners: Ondernemend Limburg (LWV, LLTB en MKB-L), de Noord-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg.