Huub Narinx, directeur LWV.

LIMBURG – De Limburgse Werkgevers Vereniging/LWV vindt het uitermate teleurstellend dat het kabinet een duidelijke PFAS-oplossing uitstelt tot 1 december. “Het kabinet creëert zo een zelfgemaakte economische ramp voor grondverzetters en baggeraars”, aldus Huub Narinx, directeur van de LWV. Een eenvoudige oplossing zou kunnen zijn dat er nu al een werkbare normering wordt bepaald en dat projecten door kunnen gaan.

Een goede zaak vindt Huub Narinx dat er binnen twee weken na de acties van de ondernemers op het Malieveld beweging rondom de stikstof crisis is gekomen. Goed dat het kabinet de urgentie inziet. Er zijn echter nog veel vragen bij ondernemers. Vooral de vraag wanneer projecten echt vlot getrokken worden. Er is nog veel onduidelijkheid.

Crisiberaad
Ook positief vindt de LWV dat Grond in Verzet, samen met 50 branches, tijdens een Crisisberaad hedenochtend bij VNO-NCW heeft afgesproken dat een schadeclaim wordt voorbereid om de schade te gaan verhalen op de staat. Dat wordt nu met voorrang opgepakt. Er wordt eveneens gekeken naar mogelijke vervolgacties in de komende weken om de druk op de ketel te houden bij Minister van Veldhoven. Huub Narinx: “Wij blijven erop hameren dat er echt dringend meer moet gebeuren om blijvende economische schade te voorkomen.”