Renske Cox van Keyport en Chris Wiermans, directeur van Rijvers Fotografie: Irene van Wel

Softwaretool InduSym is een marktplaats voor afval. Door middel van een scan wordt het aanbod rest- en energiestromen in kaart gebracht. De database legt matches: bedrijven die het ‘afval’ kunnen gebruiken als grondstof. Zo ontstaat een cirkel zonder afval en worden bedrijventerreinen milieuvriendelijker. In Helmond en Nederweert nemen veel bedrijven deel. Vanwege dit succes haakt in september ook Weert aan. Bij Rijvers wordt de eerste scan uitgevoerd.

Door Wesley Hegge

Volkern, spaanplaat en multiplex van verschillende afmetingen. In een hoek van de fabriekshal ligt zo’n vierhonderd vierkante meter plaatmateriaal. “Als ik de ruimte niet had om het op te slaan, was het al in de container beland”, zegt Chris Wiermans, directeur van Rijvers in Weert. “Van de volkernplaten maken we onder meer sorteerbanen voor DHL en Amazon. Ik probeer het materiaal zoveel mogelijk op maat in te kopen, maar er blijft altijd wat over.”

Marktplaats voor afval
De stapels platen liggen al maanden stof te vangen. Doodzonde, vindt Wiermans. “Het is restafval voor ons, maar voor een ander bedrijf kan het een uitstekende grondstof zijn. Het wacht op hier een nieuwe bestemming, alleen heb ik geen idee welke bedrijven er behoefte aan hebben.”

Daar brengt InduSym verandering in. De afkorting staat voor industriële symbiose, een vorm van circulaire economie waarbij reststromen een nuttige nieuwe bestemming krijgen. “De softwaretool is ontwikkeld in Helmond”, zegt Renske Cox, projectleider bij Keyport. “Daar gebruiken al meer dan honderd ondernemers InduSym. Ook op industrieterrein Pannenweg II in Nederweert loopt het project inmiddels drie maanden en doen meer dan veertig bedrijven mee.”

De gemeente Weert neemt ook deel aan InduSym. Het initiatief past namelijk uitstekend bij de duurzaamheidsambities van de gemeente. “Op termijn streven we naar een gemeente met een volledig circulaire economie en het gebruik van InduSym maakt dat we een waardevolle stap in deze richting kunnen zetten,” zegt duurzaamheidscoördinator gemeente Weert Tjalle Fijlstra.

De gemeente Weert heeft de ambitie en het beleid om in 2040 energieneutraal zijn. Fijlstra: “Door de reststromen op andere plekken in te zetten, hoeven er geen nieuwe grondstoffen aangesproken te worden. Ook zal er naar verwachting minder restmateriaal afgevoerd worden naar de verbrandingsovens. Hiermee wordt zowel vooraan als achterin de keten energie bespaard.”

Ook sluit de tool heel goed aan bij bestaande circulaire samenwerkingen tussen Weertse bedrijven. Carine Bongers, bedrijvencontactfunctionaris gemeente Weert: “Al enkele jaren worden bijvoorbeeld reststromen van graanverwerker Unicorn niet afgevoerd maar ingezet als veevoer. InduSym maakt dit soort processen digitaal overzichtelijk en praktisch, waardoor meer bedrijven economische kansen zullen zien en benutten.”  

Ondersteuning
De financiering van het project wordt voor de helft door Keyport en de andere helft door de gemeente Weert gedaan. Keyport is een regionaal samenwerkingsverband tussen ondernemers, overheid en onderwijs in Midden-Limburg en Cranendonck. Cox: “InduSym is een gratis tool. We merken dat ondernemers het druk hebben en daarom bieden we een helpende hand. Ik bezoek bedrijven en maak een account aan zodat het de ondernemer geen tijd kost. Ik breng in twee uur tijd alle stromen inzichtelijk en vul de gegevens op het online platform in. Vervolgens krijgt de ondernemer een advies over de quick-win’s en worden matches gemaakt met andere ondernemers.”

De privacy is gewaarborgd. Bedrijven met een (anonieme) match, kunnen zelf met elkaar in contact komen om de uitwisseling van materialen in praktijk te brengen. Wiermans verwacht veel van het project. “We zijn op een breed front actief met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij InduSym snijdt het mes aan twee kanten. De afvalverwerking kost me nu geld. Als ik daar een andere ondernemer mee kan helpen bespaar ik geld of kan het zelfs geld opleveren door nieuwe business te creëren. Bovendien draagt het bij aan een betere wereld, omdat er met voldoende van deze uitwisselingen een cirkel zonder restafval ontstaat.”

Matches
Het project verspreidt zich als een olievlek over diverse gemeenten. Naast Weert hebben ook Roerdalen, Roermond en Maasgouw aangegeven te willen starten. Cox: “Dat vergroot de mogelijkheden om tot een match te komen. Overigens moeten we er natuurlijk wel voor oppassen dat we een lange afstand te rijden gaan om een kleine lading restproducten te vervoeren. Dat is niet duurzaam.”

Niet alleen restafval, ook energiestromen worden in kaart gebracht. “Stel je wilt zonne-energie opwekken en je hebt geen ruimte op het dak, dan zou je kunnen kijken of de buurman wel ruimte heeft voor zonnepanelen.” Ze noemt meer voorbeelden die voortkomen uit InduSym. “In Nederweert wordt collectief koffiedrap ingezameld. Dat is een waardevolle grondstof voor zwammenteelt. Een ander voorbeeld is vulmateriaal dat gebruikt wordt bij het versturen van pakketjes. Er is een logistiek bedrijf dat vulmateriaal over heeft en dat nu levert aan een ander logistiek bedrijf. Hetzelfde geldt voor pallets. Het ene bedrijf moet van pallets af terwijl het andere bedrijf pallets moet kopen. Die bedrijven zijn nu met elkaar in contact gebracht.”

De gemeente Weert verwacht dat dit project een boost geeft aan het duurzaamheidsbewustzijn bij Weerter bedrijven. Maar ook economisch biedt de tool kansen. Fijlstra: “De ondernemers betrekken lókaal een deel van hun grondstoffen, lokale ketensamenwerking komt op gang en innovaties zorgen voor nieuwe kansen voor bedrijven. Op deze manier wil de gemeente Weert ondernemers ondersteunen om meer duurzaam en economisch verantwoord te kunnen ondernemen”.

Scan
Het project wordt in september gestart in Weert. Dat gebeurt door middel van inspiratiesessies. Waar en wanneer die plaatsvinden, wordt de komende tijd via verschillende kanalen gecommuniceerd. Bedrijven die een scan willen laten doen, kunnen nu al contact opnemen met Renske Cox van Keyport via 0657587920 of renske.cox@keyport2020.nl.