Foto: Zebra fotostudio's

Ook in het noorden van de provincie is MKB-Limburg goed vertegenwoordigd. Een krachtige organisatie met kennis over onder meer de arbeidsmarkt en energietransitie. Dankzij nauwe contacten met MKB-Nederland worden plaatselijke issues op de agenda van de landelijke politiek gezet. Door ondernemers samen te brengen, kennisoverdracht en het behartigen van belangen, komen bedrijven verder. Regionaal, nationaal en over de grens.

Tekst: Wesley Hegge

MKB-Limburg is voortdurend in beweging om de belangen van ondernemers nóg beter te kunnen behartigen. Twee jaar geleden werd de basis gelegd met de Business Club Limburg, zo vertelt algemeen voorzitter Monique Princen. “Onze 1300 leden hebben nu veel meer mogelijkheden.  MKB-Limburg heeft drie regio’s met lokale stuurgroepen. Daarnaast is er één Business Club Limburg opgericht. Ondernemers in Venlo kunnen voortaan netwerkbijeenomsten en kennissessies in bijvoorbeeld Roermond en Maastricht bezoeken. Ondernemers uit de hele provincie kunnen elkaar ontmoeten. Dat leidt weer tot sterkere verbindingen.

Over grenzen heen
Bovenal is MKB-Limburg een belangenbehartiger. De contacten met MKB-Nederland zijn hierbij belangrijk. “Die organisatie spreekt uit naam van ruim 170.000 leden en heeft nauwe contacten in Den Haag. Via MKB-Nederland weten we regionale issues op de agenda van de landelijke politiek te zetten. We zijn dus op allerlei niveaus actief. Geworteld in de regio, contacten op nationaal niveau en ook gaan we de grens over.”

Onlangs is MKB-Limburg toegetreden als lid van de Euregio Rijn-Maas-Noord. Gijs Hendrikx, regio-voorzitter Noord-Limburg: “We zijn altijd al een organisatie geweest die grensoverschrijdende initiatieven toejuicht. Zo waren we mede-organisator van een netwerkbijeenkomst op luchthaven Weeze. Daar hebben we gekeken naar kansen en uitdagingen waar we nu en in de toekomst mee te maken krijgen. Denk aan energie, migratie, arbeidsmarkt en digitalisering. Kortom, thema’s die het ondernemen in grensregio’s als de onze bevorderen of juist beperken.”

Binnen de Euregio Rijn-Maas-Noord vindt Hendrikx het belangrijk dat de kansen en grensoverschrijdende ontwikkelingen effectiever terechtkomen bij ondernemers. “Dat doen we door naast vraagbaak te zijn ook netwerk- en kennisbijeenkomsten te organiseren.”

Foto: Ruud de Vreeze

Samenwerken in Noord-Limburg
Binnen Venlo heeft MKB-Limburg zich nadrukkelijk gepresenteerd met Deli Scene. Monique Princen: “Dat is de uitwerking van de Retailchallenge X, een gezamenlijk project van studentenservicebureau Jules Maastricht, de Universiteit Maastricht, de provincie Limburg en MKB-Limburg. Hierbij konden studenten van de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool in november 2017 ideeën aanleveren voor het vraagstuk: op welke manier maken we centrumgebieden aantrekkelijker voor jongeren en generen we meer traffic? Beej Benders in het centrum van Venlo heeft op de eerste verdieping een ruimte ingericht waar studenten elkaar kunnen ontmoeten. Ze kunnen er studeren, maar er worden ook workshops, lezingen en andere activiteiten georganiseerd. Bovendien kunnen zzp’ers gebruik maken van de ontmoetingsruimte.”

Het werkgebied in Noord-Limburg bestaat uit Venlo, Vernray, Beesel, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Bergen, Gennep en Mook en Middelaar. Hendrikx: “We hebben nauw contact met de gemeenten en zijn er trots op dat een aantal gemeenten zich heeft aangesloten als partner. We willen weten wat er leeft in de gemeenten en organiseren een aantal keer per jaar ontmoetingen met colleges van B&W. Zo kunnen we wat voor elkaar betekenen. Wat hierbij ook van belang is: voor een individuele ondernemer is het niet gemakkelijk om op een gemeente af te stappen. Als vertegenwoordiger van bedrijven kunnen we hierin een rol spelen.”

Familiebedrijven
MKB-Limburg werkt samen met een aantal partners. De partners organiseren jaarlijks een aantal kennissessies over verschillende vakgebieden.  De tweede helft van het jaar staat in het teken van familiebedrijven. Princen: “Tachtig procent van de economie wordt gedraaid door het midden- en kleinbedrijf. Daarvan is het grootste gedeelte familiebedrijf. Er spelen veel dezelfde uitdagingen binnen familiebedrijven. Denk aan bedrijfsopvolging. In de tweede helft van dit jaar gaan we familiebedrijven bij elkaar brengen. Door de bedrijven met elkaar in contact te laten treden, kunnen ze kennis en ervaringen uitwisselen. Verder gaan we aandacht besteden aan arbeidsmarktvraagstukken en de energietransitie. De arbeidsmarkt is een landelijke issue die vraagt om regionale oplossingen. Als het gaat om de energietransitie, sluit MKB-Limburg aan bij de landelijke campagne van MKB-Nederland.”

Steeds wil MKB-Limburg een verbindende en stimulerende schakel zijn binnen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Hendrikx: “Als je kijkt naar de regio zoeken we ook de samenwerking op met lokale belangenbehartigers. Een mooi voorbeeld hiervan is de jaarlijkse Lodewijk van der Grinten Prijs. Hierin werken LLTB-regio Noord-Limburg, MKB Noord-Limburg, Ondernemend Venlo en gemeente Venlo samen.”

www.mkblimburg.nl