Wethouder Arno Walraven van de gemeente Leudal en Harold Lardinois van de directie Wonen Zuid staan de media te woord. Fotografie: Mark Richter.

LEUDAL – In maart 2019 is, na goed overleg met de initiatiefnemer en na afstemming met omwonenden, door het college van de gemeente Leudal besloten om op het terrein van de voormalige discotheek in Haelen tien levensloopbestendige woningen te ontwikkelen voor de sociale huur.

Naar aanleiding van deze plannen is er een inloopavond georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden om mee te denken en kanttekeningen te plaatsen. Deze zijn nu verwerkt in het ontwerp voor de te bouwen woningen en vertaald naar een concept bestemmingsplan.

Besluit
Het college heeft naar aanleiding hiervan besloten de bestemmingsplanprocedure te starten voor de tien levensloopbestendige, sociale huurwoningen op de locatie Burgemeester Aquariusstraat (voormalige discotheeklocatie) in Haelen. Het plan ligt vanaf 16 juli 2019 voor zes weken ter inzage. Binnen deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Naar verwachting zal eind 2019 door de gemeenteraad worden besloten over vaststelling van het bestemmingsplan.