De arbeidsmarkt en de energietransitie. Technologie, robotisering en automatisering. Logistiek, e-commerce en voedselveiligheid. De uitdagingen van vandaag vragen om grensoverschrijdend verbinden. Tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Lokaal, regionaal en nog veel verder. Via Keyport!

Wethouder Economische Zaken van de gemeente Cranendonck Frans Kuppens sluit zijn column af met de oproep tot grensoverschrijdend verbinden: “Dat is nodig voor de toekomst. Als antwoord op de arbeidsmarkt en de energietransitie. Uitdagingen die zich nu eenmaal niet laten begrenzen.” Keyport programmamanager Ton Hagelstein is het daarmee eens: “Sterker nog, grensoverschrijdend verbinden is dé gedachte achter netwerk- en uitvoeringsorganisatie Keyport. We verbinden onderwijs, ondernemers en overheid. Dat doen we lokaal, regionaal, maar ook daar buiten.”

Grenzeloos
“Zo was Hans Corsten, programmamanager Economisch Actieprogramma Agribusiness en lid van het kernteam van Keyport in oktober in Brussel. De drie grootste agrifood regio’s van Nederland gaven daar het startschot voor FOOD NL. Een intensieve samenwerking tussen Greenport Venlo, AgriFoodCapital Noordoost-Brabant en Regio Foodvalley uit Gelderland. Om beter op te kunnen komen voor economische en regionale belangen. En om baanbrekende innovaties en circulaire productie mogelijk te maken. Keyport is aangehaakt via Greenport Venlo.”

“Als het gaat om de uitdagingen op de arbeidsmarkt dan zetten we stevig in op bovenregionale verbinding. Binnen het Brainport/Keyport programma Lerend Leven organiseren we connected learning sessies voor het MKB. Over arbeidsmarktinnovatie door robotisering en automatisering. En met het project Quintastics zetten we in op duurzame inzetbaarheid en de kracht van 50 plus. Een aanpak die we overigens ook samen met de regio Noord Limburg oppakken. “

Verbinden voor logistiek, e-fulfilment en maakbedrijven
19 december aanstaande organiseert samenwerkingsverband e-Fulfi lment Hub haar eindejaarsbijeenkomst. Ze kijken terug op recente successen van de Limburgse e-fulfi lmentwereld en blikken samen met keynote spreker Wijnand Jongen vooruit op de toekomst van e-commerce en e-fulfi lment! Halverwege dit jaar keek het Centrum voor Logistiek Vakmanschap (CLV) al terug op haar eerste 1000 dagen. De cijfers liegen er niet om: 21 bedrijven zijn partner in het CLV. Samen goed voor 4 praktijkcasussen, 148 gastlessen, 58 werkcolleges en 60 bedrijfsbezoeken. 100 leerlingen kiezen in het 3e leerjaar het vak logistiek op Philips van Horne Weert en 20 mbo studenten volgen ieder jaar het voortraject hbo. In navolging van deze aanpak is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Maakindustrie in voorbereiding. De eerste 20 gerenommeerde maakbedrijven hebben zich al gecommitteerd.

Verbinden voor innovatie en ondernemerschap
“18 december aanstaande is het slotevent van De Limburgse Versnellingstafels. Een project dat zich richt op samenwerking tussen en voor ondernemers, waar maar liefst 365 bedrijven uit Limburg bij betrokken zijn. Er zijn de afgelopen vijf jaar 45 versnellingstafels georganiseerd en dat heeft 77 businessproposities, 42 nieuwe concepten en 12 nieuwe ondernemingen opgeleverd. Ook het Keyportprogramma Resultaat Gericht  Ondernemerschap leidt tot aantoonbaar resultaat. Van oktober 2017 tot juni 2018 deden zeventien bedrijven mee. Met twintig procent meer omzet, dertig procent meer winst en 32 extra vacatures tot gevolg.”

Sluit je aan en doe mee! Ook verbinden met de toekomst? Sluit je aan bij Keyport
via de website, social media en de nieuwsbrief. En blijf op de hoogte van lopende projecten, workshops, activiteiten en samenwerkingsverbanden.