CRANENDONCK – Cranendonckse ondernemers verenigen zich, leggen connecties over grenzen, staan open voor kennisuitwisseling, voeren projecten uit ter versterking van de arbeidsmarkt, denken mee bij het opstarten van innovaties en gaan gezamenlijk op zoek naar verbeteringen en mogelijkheden voor het hergebruiken van producten van grondstoffen, het verkleinen van waardenvernietiging en het verbeteren van het werkmilieu.

En dat is nou precies wat Cranendonck sterk maakt. Betrek ons! Dan komen we tot mooie resultaten. Zo heeft de gemeente Cranendonck onlangs al via de subsidieregeling Ondernemerskracht een subsidie toegekend aan het BRAVO! College Voor Innovatief Vakmanschap (BIVAK). BIVAK richt zich op de realisatie van technisch onderwijs voor innovatief vakmanschap binnen Cranendonck, te beginnen met opleidingen op het terrein van bouw, installatietechniek en metaalbewerking. Ofwel het betreft een uitbreiding van de scholenvoorziening met een doorlopende leerlijn voor middelbare scholieren, MBO- en HBO-studenten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én arbeidsmigranten.

Subsidie
Het college kent een subsidie van 2.000 euro toe. Hiermee onderschrijft de gemeente het belang van de verbinding die een dergelijk concept legt tussen lokale bedrijven en middelbare scholieren/studenten/arbeidsmigranten/mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij is er aandacht voor innovatie en circulaire economie en voorziet het BIVAK in de behoefte onder lokale ondernemers aan technisch, geschoolde vakmensen.

De subsidieregeling Ondernemerskracht is er voor ondernemers die verbinding zoeken met andere bedrijven en organisaties.

Meer informatie
Wilt u als organisatie of ondernemer ook in aanmerking komen voor deze subsidie? Kijk dan voor de voorwaarden en inschrijven op www.cranendonck.nl/ondernemerskracht.