Door de actieve maatwerkaanpak van de gemeente Weert vinden steeds meer werkzoekenden een baan en daalt het aantal uitkeringen. Een mooi voorbeeld is de plaatsing van zo’n zestig bijstandsgerechtigden bij VDL Nedcar in Born. Ondanks het succes zit er nog altijd een grote groep thuis die aan de slag wil. De gemeente doet er alles aan een match te maken tussen de werkgever en werkzoekende.

De cijfers stemmen positief. Momenteel ligt het aantal bijs tandsuitkeringen in Weert op 1005. “We hopen dit jaar onder de grens van duizend uit te komen”, zegt Kees Joosten, hoofd afdeling Werk Inkomen en Zorg. “Ook het aantal WW-uitkeringen daalt. Volgens de laatste cijfers van het UWV lag dat aantal in augustus op 1184, een daling van maar liefst 20,4 procent ten opzichte van een jaar eerder.”

Faciliteren van bedrijven
Door de aantrekkende economie en het actieve beleid van de gemeente is dus een grote groep mensen zonder baan aan passend werk geholpen. Margot van de Broeke, teamleider Participatie, is trots op de samenwerking met VDL Nedcar in Born, waar inmiddels zestig bijstandsgerechtigden uit Weert fulltime aan de slag zijn. “VDL heeft zelf voorlichting gegeven over wat het bedrijf kan bieden. Als gemeente hebben we ervoor gezorgd dat werkzoekenden met serieuze interesse waar mogelijk ondersteund worden. Zo hebben we vervoer naar Born geregeld, heeft een aantal personen op onze kosten een rijbewijs gehaald en krijgen anderstaligen taallessen.”

Match maken
Dat doet de gemeente uiteraard ook voor andere ondernemingen. De bedrijven die personeel zoeken, komen uit alle sectoren: van logistiek tot techniek. Juist nu de economie groeit, geeft de gemeente een extra push. Joosten: “Het is maatwerk. Wij kunnen proefplaatsingen en loonwaardebepaling toepassen. Daarnaast bieden we opleidingen aan, kunnen we het vervoer regelen en nog veel meer. Wij proberen met bedrijven mee te denken. We willen er, binnen onze mogelijkheden, alles aan doen om bedrijven te faciliteren en werkzoekenden maximaal te ondersteunen.”

Werkzoekenden
De groep bijstandsgerechtigden is zeer breed. De groep onder de 50 jaar is even groot als de groep boven de 50 jaar. Het is bovendien een dwarsdoorsnede van de samenleving. Van de Broeke: “Wij hebben er als gemeente belang bij dat zoveel mogelijk mensen werk vinden. Want een baan draagt bij aan hun levensgeluk. Zij krijgen eigenwaarde, participeren in de samenleving en hebben meer te besteden.”

Interesse?
Neem dan contact op met Werk.Kom Bel (0495) 584670 of stuur een e-mail naar: info@werkpuntkom.nl