De hoop is dat het bestemmingsplan voor de herinrichting van het Duurzaam Industrieterrein Cranendonck (DIC) dit jaar in procedure gaat. Op basis van dit nieuwe bestemmingsplan is het mogelijk 63 ha uitgeefbaar bedrijventerrein te realiseren voor bedrijven op het gebied van metaal en energie en zich toeleggen

Aan Nyrstar gerelateerde bedrijven die ook de duurzaamheidsopgave steunen, worden door een speciale toetsingscommissie gescreend. “Nyrstar houdt bijvoorbeeld restwarmte over bij het bewerken van zink. Bedrijven die hiervan gebruik kunnen maken zouden er zich kunnen vestigen”, legt wethouder Frans Kuppens van de gemeente Cranendonck uit.

Een speciale toetsingscommissie toetst en adviseert bedrijven over gebruikmaking van de state-of-the-art technieken op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. “Zodat het duurzame en circulaire concept ook daadwerkelijk geborgd is”, aldus Kuppens. “Het moet een win-/winsituatie zijn.”

Uniek terrein en natuur ontwikkeling
Het DIC is bestemd voor bedrijven uit de zwaardere milieucategorieën 4 en 5. Daarnaast beschikt het DIC over een directe aansluiting op het hoogspanningsnet, een multimodale containerterminal, een spoorwegverbinding, een goede ontsluiting over de weg en een luchthaven voor een- en twee­motorige vliegtuigen.

“Er zijn niet veel terreinen in Nederland waar al deze voordelen op een plek aanwezig zijn”, verklaart Kuppens. Naast de duurzame, circulaire ontwikkeling van het DIC krijgt ook de natuurontwikkeling om en op het DIC een forse impuls. Los van de gelden die vanuit het DIC voor natuurontwikkeling gegenereerd worden, wil de gemeente Cranendonck hiervoor ook andere fondsen voor natuurontwikkeling inzetten.

Research & development
De ontwikkelingen van het DIC neemt in kracht en tempo toe door de realisatie van een
campus waar kennis en kunde op het gebied van energie- en materialentechnologie bijeenkomen en verder ontwikkeld worden. Daarbij gaat het vooral om schone en duurzame productie en verwerking. De concrete plannen hiervoor worden begin volgend jaar gepresenteerd.

Vier van de 63 uitgeefbare ha industrieterrein zijn bestemd voor innovatieve bedrijven die zich toeleggen op research & development op het vlak van circulariteit en duurzaamheid van metalen en energie. Innovatieve bedrijven of spin offs van bestaande bedrijven met nieuwe technologieën kunnen zich daar vestigen. Dit deel komt te liggen langs een nieuwe ontsluitingsweg over het bedrijventerrein. Een ander deel van het bedrijventerrein -14 ha- wordt ingericht als solarpark, het grootste van de Benelux. Daarnaast worden de bestaande jarosietbekkens mogelijk ook voorzien van solarvelden.