Konnekt’os: Feest, kansen en business

2015 bijzonder jaar voor founders en partners Konnekt’os

2015 is het jaar waarin de Risse Groep 50 jaar bestaat. Dit betekent niet alleen een feestjaar voor alle medewerkers, klanten en relaties van de Risse Groep, maar óók voor alle founders en partners van het gelieerde MVO-platform Konnekt’os.

“We gaan feestelijke activiteiten organiseren, maar betrekken ook onze partners bij het jubileum door middel van praktische workshops, acties en speciale lunchsessies die we met name ophangen aan de Participatiewet”, aldus Loes Beckers, communicatieadviseur van Risse Groep, Werk.Kom en Konnekt’os. “Deze wet is vanaf 1 januari 2015 van kracht en raakt álle ondernemers. Wij willen hen helpen om daar invulling aan te geven.”

Workshops 2015
Afgelopen jaar startte Konnekt’os met het organiseren van workshops voor en door haar partners om in een kleinschalige setting diepgaande informatie uit te wisselen over relevante MVO-thema’s. Deze workshops werden zo goed bezocht en ontvangen dat ze dit jaar worden gecontinueerd. Ze vinden telkens plaats op donderdag van 16.00 tot 19.00 uur. De eerste workshop met als thema ‘Kansen pakken ten aanzien van de Participatiewet’ vond plaats op 5 maart en werd verzorgd door Risse Groep en Werk.Kom. “Ruim 40 (!) partners en relaties hoorden wat de Participatiewet precies inhoudt, wat er van hen wordt verwacht en waar de kansen liggen.” De workshops worden aangevuld door speciale lunchsessies over de Participatiewet. Konnekt’os wil deze lunchsessies, met als werktitel ‘Broodje Jan-Karel’, tweewekelijks organiseren bij de Risse Groep. “Tijdens een lunchsessie informeren we heel gericht over waar de kansen liggen ten aanzien van het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én willen we de partners laten kennismaken met elkaar en met overige relaties van Risse Groep.” De overige MVO-workshops worden verzorgd door Konnekt’os-partners Lifestyle, Capra, HEFGRA en W2insight en zijn zonder twijfel ook de moeite waard! Benieuwd naar de inhoud? Kijk op ­www.konnektos.nl.
Partners kunnen zich alvast opgeven via
info@konnektos.nl.

Voorjaarsevent 26 maart
Het eerste plenaire event van Konnekt’os vond plaats op 26 maart op een niet-alledaagse locatie. Konnekt’os-founder Het Kwadrant stelde haar schoolgebouw ter beschikking voor het bijzondere event ‘Konnekt’os Business Creation’. “Ruim 80 partners en relaties werden door Simone van Trier begeleid en uitgedaagd om op een bijzondere manier met elkaar in contact te treden, zakelijke inzichten op te doen én daadwerkelijke business te creëren. Dat zijn ook de doelen van Konnekt’os.” Aan de hand van korte pitches en relevante business cases kwamen de partners tot verrassende, gezamenlijke businessproposities. Uiteraard ontbrak het hen aan niets en lieten de Risse-medewerkers zich van hun beste kant zien, deze keer samen met leerlingen van Het Kwadrant. “Een zeer geslaagd event, zowel in zakelijk, persoonlijk als culinair opzicht”, aldus Loes Beckers.

Agenda Konnekt’os eerste helft 2015

  • 2 en 16 april 12.00-14.00 uur: lunchsessies Participatiewet Risse Groep & Werk.Kom
    Meerdere data volgen
  • 21 mei 16.00 uur: workshop Fit, positief & zeer informatief, Lifestyle & Capra
  • 4 juni vanaf 16.30 uur: jubileumfeest
  • 10 september 16.00 uur: workshop Veiligheid & Verandering, HEFGRA & W2insight