Heb je letselschade opgelopen op het werk? Je moet natuurlijk meteen medische hulp zoeken, maar er komt meer bij kijken. Je werkgever heeft zorgplicht en moet ervoor zorgen dat je alle hulp en ondersteuning krijgt die je nodig hebt. Dit betekent dat ze stappen moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat je verwondingen niet erger worden of andere problemen veroorzaken. Ze moeten je ook compenseren voor gederfd loon als je niet meer in staat bent om te werken. Een letselschadespecialist kan je in dit geval bijstaan. Ze kunnen je helpen bij het claimen van letselschade bedragen. Dit zijn kosten die worden gemaakt voor medische rekeningen, gemist inkomen en andere gerelateerde kostenposten.

Zoek de hulp van een letselschadespecialist

Je moet met veel dingen rekening houden en er moeten verschillende beslissingen worden genomen nadat je letselschade hebt opgelopen. Je zult waarschijnlijk vragen hebben over je medische behandeling, verzekering, gemiste inkomsten en op zoek gaan naar smartengeld voorbeelden. Een letselschadespecialist kan je helpen bij het oplossen van deze complexe vraagstukken. Een letselschade expert kan ook helpen om de vergoeding waar je recht op hebt te krijgen van de werkgever of een derde partij die verantwoordelijk is voor het ongeval. Een letselschadespecialist kan een werknemer vertegenwoordigen in zijn claim tegen zijn werkgever voor letsel dat is ontstaan door nalatigheid of door gevaarlijke omstandigheden op de werkplek. Daarnaast moeten natuurlijk de feiten rondom het ongeval onderzocht worden.

Zoek onmiddellijk medische hulp
Dit is vanzelfsprekend het eerste dat je moet doen! Ga niet in je eentje naar huis of naar het ziekenhuis. Je moet je in ieder geval even laten controleren door een arts. Het kan zijn dat je verwonding zo ernstig is dat je acute hulp nodig hebt en er een ambulance gebeld moet worden. Maar ook als dit niet het geval is, is het goed om medische hulp in te roepen om je na te kijken.

Meld het letsel
Je moet je letsel zo snel mogelijk melden nadat het zich heeft voorgedaan. Meld het zo mogelijk onmiddellijk bij je werkgever. Je werkgever is wettelijk verplicht om alle arbeidsongevallen en ongevallen op de werkplek bij te houden. Meld deze schade daarom zo snel mogelijk. Zo voorkom je later verwarring over de vraag of het wel of niet op het werk is gebeurd en bewijs je dat je het incident hebt gemeld voor het geval hier later discussie over ontstaat.