Green grass abstract background lawn spring summer

NEDERWEERT – Van 12 januari tot 8 februari 2021 voeren Energie Beheer Nederland (EBN) en TNO bodemonderzoek uit in de gemeente Nederweert. Dit onderzoek voeren zij in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit om een beter beeld van de ondergrond te krijgen. 

Via seismisch onderzoek wordt meer bekend over de aardlagen waaruit aardwarmte gewonnen kan worden. Aardwarmte is een duurzame en circulaire manier om woningen en kantoren mee te verwarmen.

Geluidsgolven
Het onderzoek bestaat uit verschillende werkzaamheden. Vanaf 12 januari gaan landmeters het veld in om de onderzoekslijn uit te zetten. Daarna gaat een boorploeg met trekkers het veld in om gaten te boren en op een diepte van 20 meter een seismische lading te plaatsen. Het gat wordt direct afgedicht met zwelklei en water. Op een later moment worden de ladingen tot ontploffing gebracht. De geluidsgolven die worden veroorzaakt, worden opgepikt door geofoons (soort grond microfoons). Daarna wordt alles weggehaald en opgeruimd en is er niets meer van het onderzoek in het veld te zien.