Luchtfoto plangebied en directe omgeving.

LEUDAL – Bij de planuitwerking van Bedrijventerrein Ittervoort 4e fase is ter plaatse, van de binnen het plangebied gelegen westelijke buffer, een verontreiniging aangetroffen. Deze verontreiniging is naar voren gekomen uit onderzoek dat in het kader van de verdere planuitwerking van het project is uitgevoerd. Het betreft hoofdzakelijk een PFAS verontreiniging.

De komende 3 tot 4 maanden worden benut om nader onderzoek uit te voeren naar de aard en omvang van de verontreiniging alsmede de herkomst hiervan.

Verontreiniging
De aangetroffen verontreiniging vormt geen direct gevaar voor de volksgezondheid. Gemeente Leudal neemt op basis van bevindingen uit nader onderzoek, vanuit haar zorgplicht, maatregelen. Gelet op de aangetroffen verontreiniging onderzoekt het college de gevolgen voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Dit betekent dat de inhoudelijke behandeling van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ittervoort 4e fase verplaatst wordt naar de Commissievergadering Fysiek van 27 oktober 2020 en de raadsvergadering van 10 november 2020.