Keyportregio – Onze samenwerkingspartner ENZuid deed onderzoek. Lees hier de scherpe analyse van de arbeidsmarkt tot 2025. Over tekort én werkloosheid. Over prioriteiten stellen en kansen verzilveren.

En over de noodzaak tot een nog intensiever arbeidsmarktbeleid. Interessant voor ondernemers en hun HR afdeling. Voor beleidsmarkers in het onderwijs. En voor bestuurders van gemeenten!

CONCLUSIE: DE ARBEIDSMARKT TOT 2025
Terwijl aan de ene kant de tekorten aan personeel ondanks de coronacrisis blijven en op termijn toenemen, neemt de werkloosheid aan de andere kant van de arbeidsmarkt toe. Grof gezegd groeit er op twee manieren een steeds sterkere tweedeling:

  • tussen mbo3 en lager opgeleiden versus mbo4 en hoger opgeleiden
  • tussen werkenden en opgeleiden in de segmenten dienstverlening, economie/recht en journalistiek/gedrag maatschappij versus landbouw/natuurwetenschappen, techniek/ICT, zorg en onderwijs.

Dit geldt zowel voor de kans op werk van de gemiddelde werknemer als voor de kans om een baan te vinden voor gediplomeerde schoolverlaters. Zowel een scenario van meer investering in de energietransitie als een scenario waarin bedrijven robotiseren en/of digitaliseren om op arbeid te besparen, versterken deze tweedeling op de arbeidsmarkt verder. Als, mede omdat de coronacrisis de druk op bedrijfsresultaten en overheidsfinanciën vergroot, bedrijven en instellingen sterk robotiseren en digitaliseren, zal de werkloosheid flink toenemen.

De werkloosheid zal volgens het basisscenario corona 2 van het CPB voor Zuid-Nederland eerst oplopen van ruim 3% naar 8,5% en vervolgens weer afnemen tot zo’n 5% in 2025. Als er echter op grote schaal wordt gerobotiseerd en gedigitaliseerd, dan loopt de werkloosheid op tot 10% in 2025. Bij meer inzet op de energietransitie komt de werkloosheid juist wat lager uit in 2025, namelijk op 4,2%, wel nog steeds een toename van 1,1 procentpunt ten opzichte van het niveau van voor de coronacrisis.

Het beeld voor de verschillende regio’s loopt uiteen: inzet op arbeidskostenbesparing door robotisering/digitalisering brengt de werkloosheid in Midden-Brabant, Midden-Limburg, Helmond De Peel en Noord-Limburg op percentages in de buurt van de 11%.

Lees hier het hele verhaal (arbeidsmarktinzicht.nl)


Nog niet ingeschreven voor de Keynote nieuwsbrief?

Thema’s: Arbeidsmarktoptimalisatie, Ondernemerschap, Innovatie en met nieuws over: Workshops en Seminars. Schrijf je in voor de Keynote nieuwsbrief.