LEUDAL – In verband met de maatregelen rondom Corona wordt een geplande informatiebijeenkomst rondom bedrijventerrein Ittervoort op 6 april verplaatst.

De ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplannen schuift tevens op tot na 1 juni.
De Informatiebijeenkomst vindt naar verwachting plaats in de week van 1 juni of in de week van 8 juni, of later tijdens de periode van ter inzage legging als de Corona-maatregelen dit noodzakelijk maken. Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage van 2 juni t/m 13 juli.

Verplaatsing
Vervolgens wordt dit besproken in het college. Het voorstel wordt behandeld in de commissie Fysiek op 15 september. De raad neemt hierover een besluit op 29 september 2020.