Ondernemend Venlo, Ondernemerscollectief Beesel en Crossroads Limburg organiseerden 4 februari een informatiebijeenkomst om de regionale investeringsagenda toe te lichten. Hoewel het pas later duidelijk wordt hoe innovatieve projectaanvragen gedaan kunnen worden en het procesmatig werkt, werden alvast de kansen in kaart gebracht. Ook gaf olympisch kampioen en marathonzwemmer Maarten van der Weijden een inspirerende lezing over zijn drijfveer om doelen te behalen.

Tekst: Wesley Hegge

Fantastisch nieuws voor Noord-Limburg: het Rijk draagt 17,5 miljoen euro bij om de regio te versterken. In totaal wordt nu zeker 75 miljoen euro vrijgespeeld voor een gezamenlijke investeringsagenda. Een flink deel komt ten goede aan de doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo, die zich toelegt op de ontwikkeling van gezonde en veilige voeding.

Wederzijdse belangstelling
In februari maakte het Rijk bekend 180 miljoen euro te investeren via de zogenoemde Regio Deals. Daarmee zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s door voor de derde en laatste keer voorstellen te selecteren. Met de financiële impuls slaan overheden, bedrijven, bewoners en betrokken organisaties de handen ineen om regionale opgaven aan te pakken op een manier die past bij de regio.

Impuls voor Noord-Limburg
Van de 26 ingediende voorstellen werden er 14 geselecteerd, waaronder de regionale investeringsagenda van Noord-Limburg. “We hadden om 20 miljoen euro gevraagd, maar dit is natuurlijk nog steeds een mooi bedrag”, zegt wethouder Erwin Boom van de gemeente Venlo. Hij is tevens voorzitter van het periodieke overleg van de wethouders van Economie van de acht gemeenten in de regio. “Daar is mede het idee voor een gezamenlijke investeringsagenda ontstaan. Eerder is 40 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daar komt nu vanuit het Rijk 17,5 miljoen euro bij. Dat gaan de acht gemeenten en provincie verdubbelen, waardoor een totaalbedrag van 75 miljoen euro vrijkomt.”

Icoonprojecten
De gemeenten, provincie en partners investeren de komende jaren in innovatie, vitale gemeenschappen, vrijetijdsbesteding, het landelijk gebied, mobiliteit en duurzaamheid. Zo wil Noord-Limburg de gezondste regio van Nederland worden. Hoe ondernemers hierop kunnen aanhaken, moet de komende tijd duidelijk worden. “We zijn nu bezig met de uitwerking en uitvoering”, zegt Boom. “Wel zijn zeven zogenaamde icoonprojecten benoemd. Dit zijn urgente projecten met meervoudige doelstellingen. De uitbreiding van de Brightlands Campus Greenport Venlo is één van die projecten, net als de arbeidsmarkt van de toekomst en het verduurzamen van glastuinbouw, kringlooplandbouw en gezonde voeding.”