Op 30 oktober maakte Bouwend Nederland de Top 10 van Limburgse opdrachtgevers bekend die bij een aanbesteding actief de samenwerking met ondernemers zoeken, teneinde te komen tot het gewenste eindresultaat.

LIMBURG – De samenwerking en het onderlinge vertrouwen tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers kan en moet beter. Opdrachtgevers geven aan beter en innovatiever te willen aanbesteden, maar weten vaak niet goed hoe ze dit aan moeten pakken. Het aanbestedingsinstituut Bouwend Nederland zette daarom een enquête uit onder alle lidbedrijven uit de infrasector in de provincie Limburg en inventariseerde welke opdrachtgever hierin een voorbeeldfunctie heeft.

Op 30 oktober maakte Bouwend Nederland de Top 10 van Limburgse opdrachtgevers bekend die bij een aanbesteding actief de samenwerking met ondernemers zoeken, teneinde te komen tot het gewenste eindresultaat. Het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) staat met een ruime 7 boven aan de lijst.

Opdrachtgever
“Bouwend Nederland streeft naar een gemiddeld rapportcijfer van een 7,5, dus er is nog voldoende ruimte voor verbetering,” zegt Hanneke van Eijndhoven, verenigingsmanager Bouwend Nederland Limburg. “In opdracht van Bouwend Nederland analyseerde de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra in heel Limburg welke opdrachtgevers goed scoren en waar het beter kan. Hiermee maken we inzichtelijk waar de zaken verbeterd zouden kunnen worden, dit biedt een ingang om met die opdrachtgevers die minder goed scoren in gesprek te gaan. Wij hopen dat de publieke opdrachtgevers uit deze lijst als voorbeeld dienen voor hen die buiten de Top 10 vallen. Echter is er binnen de top 10 ook nog ruimte voor verbetering!”

Hubert Mackus, gedeputeerde Landbouw, Landschap en Mobiliteit zegt: “Als overheid moeten wij zorgen dat onze aanbestedingen leiden tot de best mogelijke prijs-kwaliteit-verhouding voor de Limburgse belastingbetaler.”

“Opdrachtnemers hebben behoefte aan meer continuïteit,” benadrukt Johan Janssen, voorzitter Infra Platform Limburg. “We zouden met Limburgse publieke opdrachtgevers graag kijken naar vernieuwende en langjarige samenwerkingsvormen waarvan zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers langjarig voordeel hebben. Samen weten we meer en komen we verder!”

Werkwijze
Met een enquête heeft het instituut 38 aangesloten infrabedrijven in Limburgs gevraagd om zijn opdrachtgevers van 2018 en 2019 te beoordelen. Samen hebben zij 111 enquêtes ingevuld over 34 opdrachtgevers. Hiermee is een 0-meting gemaakt van het niveau van aanbesteden en samenwerking in Limburg. Alleen opdrachtgevers die minimaal drie keer beoordeeld zijn, zijn meegenomen in de ranking. Dit resulteerde in een lijst van 21 opdrachtgevers. Op dit moment is de Top 10: