Foto: Jan-Paul Kuit

Greenport behoort tot de grootste gebiedsontwikkelingen van Nederland. Daar hoort de juiste infrastructuur bij. Maar de snelwegen kampen met capaciteitsproblemen. Met dagelijkse files, ongelukken en economische schade tot gevolg. Ondernemend Venlo pleit voor extra miljoeneninvesteringen om de knelpunten op de snelwegen rondom Venlo op te lossen. Daarbij hoort ook een openstelling van afrit 12 op de A73. Het eindplaatje: de A67 uitbreiden met een derde rijstrook.

Tekst: Wesley Hegge

Iedere ochtend is het aanschuiven. Het is zo druk op de A73 tussen Reuver en knooppunt Zaarderheiken dat het verkeer in de spits langzaam rijdt of zelfs stilstaat. “Het knooppunt functioneert onvoldoende”, zegt Joris Tenhagen, commissievoorzitter Infra-structuur en Logistiek van Ondernemend Venlo (O.V.). “Het is bij de aanleg te klein gedimensioneerd. Er zijn gevaarlijke punten zoals de veel te krappe afslag naar de A67. Als je kijkt naar de economische schade door files, de verkeersveiligheid en het feit dat de drukte op de wegen alleen maar toeneemt de komende jaren, kun je niet anders concluderen dan dat er flink geïnvesteerd moet worden.”

Lobby voeren
Binnen O.V. zet de commissie Infrastructuur en Logistiek zich in om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen te verbeteren. Het belangrijkste wapen: lobby voeren. De afgelopen jaren heeft de commissie samen met stakeholders met succes gelobbyd voor de uitbreiding van de containerhaven van 4,5 naar 7,5 hectare en het realiseren van een nieuwe railterminal op bedrijventerrein Trade Port Noord. “Nu is het tijd om het wegennet aan te pakken. De bedrijvigheid neemt flink toe en daarmee ook het vrachtverkeer. Dat is voor ons reden om te pleiten voor een heropening van afrit 12 op de A73.”

Iedereen kent de spandoeken op de containers langs de snelweg inmiddels. “We zijn met Rijkswaterstaat in gesprek over de heropening. We verschillen van mening over de cijfers. Rijkswaterstaat monitort de verkeersbewegingen en concludeert op basis van de resultaten dat een heropening niet nodig is. Maar er wordt niet naar de toekomst gekeken. Dat is naar onze mening wel nodig, omdat er grootschalige ontwikkelingen plaatsvinden zoals de investeringen in haven en spoor. Bovendien zijn er steeds meer bedrijven.”

Met name de ontwikkeling van bedrijventerrein Greenport gaat veel veranderen. “Je hebt het over één van de grootste gebiedsontwikkeling van Nederland, vergelijkbaar met de Maasvlakte in Rotterdam. In de afgelopen paar jaar zijn er bijna 4000 banen bij gekomen en dit loopt bij de gehele ontwikkeling nog op tot 13000 extra banen. Medewerkers en goederen moet ook in de toekomst gewoon van en naar hun bestemming kunnen gaan. Bij de ontwikkeling hoort niet alleen grondverkoop, maar ook de juiste infrastructuur. De Rijksoverheid heeft helaas te weinig aandacht voor Venlo.”

Goed begin
Al begint dat volgens Tenhagen gelukkig langzaam te veranderen. Zo trekken de Rijksoverheid en provincie Limburg maximaal 4,7 miljoen euro uit voor het uitbreiden van de parallelbaan van de A73 in noordelijke richting met een extra rijstrook. In 2021 wordt gestart met de realisatie. “Dat is een goed begin, maar het is nog lang niet genoeg. Op de andere rijbaan richting het zuiden loopt het vast. Daar moet ook geld voor vrijgemaakt worden.”

Op korte termijn zet de commissie in op een oplossing voor de A73 in zuidelijke richting. “Elke euro die je steekt in de A73 rendeert langer als je ook de afrit 12 op de A73 heropent. Daardoor kan het vrachtverkeer zich namelijk beter verdelen over het knooppunt Zaarderheiken, waardoor de files verminderen. Die twee onderdelen hangen dus nauw samen als je het hebt over een toekomstbestendige oplossing.”

Als Tenhagen het over de toekomst heeft, schetst hij het eindplaatje. “Voor de hele A67 zou een oplossing moeten komen. Denk eerst aan langere in- en uitvoerstroken, dat scheelt in veel gevallen al heel veel congestie.  Op termijn denken we aan een verbreding van twee naar drie rijbanen.”

Samenwerken
De commissie wordt gevormd door leden van O.V., de gemeente Venlo en logistieke opleidingen. Ook wordt nauw samengewerkt met Smart Logistics Centre Venlo, een samenwerking waarin het bedrijfsleven optrekt met overheid en kennisinstellingen om de logistieke regio Noord-Limburg verder te laten uitgroeien tot een Europese, logistieke topregio. Hier zijn momenteel zo’n tweehonderd stakeholders bij betrokken. “Ook werken we samen met Parkmanagement. Wij houden ons bezig met snelwegen, vaarwegen en de trein. Het grotere plaatje. Parkmanagement is juist gericht op het onderliggend wegennet en aansluitingen op de bedrijventerreinen. We werken samen als het gaat om bijvoorbeeld handhaving van vrachtwagens. Daar willen we bijvoorbeeld drones bij inzetten.”

Er is de afgelopen periode veel bereikt. Zoals de zogeheten ‘last mile’, een door O.V. geïnitieerde bushalte waardoor mensen naar Greenport kunnen reizen. De bus brengt hen tot aan de Innovatoren. “Voor de bedrijven die daar wat verder vandaan liggen, wordt momenteel aan een oplossing gewerkt. Samen met de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Venray, provincie Limburg, Arriva, ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en O.V. hebben we een regionaal mobiliteitsplan opgesteld. Dat willen we uitbouwen binnen Greenport en vervolgens ook in de regio. Het is een plan voor vijf jaar waarbij we kijken naar fietsverbindingen, gecombineerd met bussen en elektrische busjes door marktpartijen.”

De ‘last mile’ is de basis. “Om de medewerkers vanaf die bushalte naar de bedrijven te brengen, willen we werken met busjes. Mensen kunnen via een app aangeven wanneer ze er gebruik van willen maken. Op basis van de vraag wordt een busje ingezet. Als er veel vraag is, kunnen we een extra bus inzetten. Vraag en aanbod is door de app heel dynamisch.”

De gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Venray, provincie Limburg, ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en O.V ondersteunen het plan met een financiële bijdrage: van 100.000 euro dit jaar afbouwend naar nul in vijf jaar tijd, waarna het op eigen benen moet kunnen staan. “Dit is een vrij uniek project. De bedrijven besteden een deel van hun budget voor woon-werkregelingen aan een collectief vervoerssysteem en overheden investeren in aansluitend openbaar vervoer en infrastructuur. Een prachtige samenwerking met als doel een betere bereikbaarheid en een aantrekkelijke werkplek.”

www.ondernemendvenlo.nl/commissies-infrastructuur-logistiek