Foto: Constance Jentjens

Ondernemend Venlo behartigt de belangen van alle bedrijven die gevestigd zijn op één van de negentien bedrijventerreinen. Ook bedrijven en instellingen die niet op een industrieterrein gevestigd zijn, sluiten zich aan. De organisatie groeit in omvang en kennis. Voorzitter Peter Thissen hoopt dat alle bedrijven volgend jaar voor een verlenging van de BIZ stemmen. Alleen dan kan het werk voortgezet worden.

Tekst: Wesley Hegge

“Ondernemers zijn allemaal haantjes. Het collectief denken beperkt zich daarom vaak tot de eigen straat. Toen we in 2017 voorstelden de vier ondernemersverenigingen te fuseren, was het daarom bijzonder dat geen enkele vereniging bezwaar maakte. Sterker nog, ze onderkenden meteen de gezamenlijke belangen en de noodzaak van het samenwerken in één overkoepelende vereniging. De vergaande samenwerking, dat vind ik een van onze grootste successen.”

Peter Thissen heeft Ondernemend Venlo (O.V.) langzaam maar zeker zien uitgroeien tot een organisatie die ‘staat als een huis’. Inmiddels is hij acht jaar voorzitter. Een trotse voorzitter. “Het is geweldig dat ondernemers uit zichzelf vragen of ze een bijdrage kunnen leveren. We verkeren daarmee in een riante situatie. De mensen zijn zeer deskundig. We hebben dus niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit.”

Omvangrijk en deskundig
O.V. vertegenwoordigt de belangen van de bedrijven op de industrieterreinen. Ook hebben zich inmiddels zo’n zeventig bedrijven en instellingen van buiten de industrieterreinen aangesloten. “Dit zijn bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, banken, musea, het ziekenhuis en bedrijven uit diverse sectoren. Zij willen zich aansluiten bij onze vereniging, dat is een mooie ontwikkeling.”

Door de omvang spreekt O.V. uit naam van 1285 bedrijven en circa 40.000 arbeidsplaatsen. Intern zijn er, zoals dat hoort, discussies over verschillende thema’s. “Uiteindelijk brengen we een eenduidige mening naar buiten. Die mening wordt gehoord. Stakeholders zoals de gemeente Venlo, LWV en Crossroads Limburg zijn geïnteresseerd in ons advies. Daar zijn we best trots op.”

Het fundament van de organisatie is stevig. De commissies spelen hierin een belangrijke rol. Die houden zich bezig met onderwerpen als innovatie, internationalisering, infrastructuur, logistiek, maakindustrie en andere onderwerpen. De vereniging is voortdurend in beweging. Momenteel worden nieuwe commissies geformeerd. Een van die commissies is gericht op kunst, cultuur en sport. “We horen van de ondernemers dat deze onderwerpen tijdens sollicitatiegesprekken aan de orde komen. Met name de hoger opgeleiden willen weten hoe het zit met het onderwijs, de kwaliteit van het ziekenhuis en het aanbod van kunst, cultuur en sport. Als je hoger opgeleiden naar Venlo wil halen, heb je meer nodig dan alleen de banen. Daar hoort ook een fantastisch mooie binnenstad bij met bijbehorende faciliteiten.”

Toen Museum van Bommel van Dam verloren dreigde te gaan, vroeg O.V. de leden daarom om raad. “We kregen enorm veel reacties van ondernemers die het museum wilden behouden, omdat die voorziening hoort bij een goed vestigingsklimaat. We hebben namens het bedrijfsleven een klemmend beroep gedaan op de gemeenteraad om in te stemmen met de plannen voor het onderbrengen van Museum van Bommel van Dam in het voormalige Venlose postkantoor. Dat heeft er mede toe geleid dat het museum is blijven bestaan.”

Verlengen BIZ
De andere nieuwe commissie gaat zich bezighouden met de Bedrijven Investerings Zone (BIZ). Op 1 januari 2021 moeten de leden van O.V. opnieuw ingestemd hebben met de voortzetting van de BIZ voor een periode van vijf jaar. “Dit moet voor de hele organisatie de stip op de horizon zijn. De BIZ is een voorwaarde voor het voortbestaan van onze vereniging. De commissie BIZ gaat onderzoeken wat nodig is om de BIZ weer gerealiseerd te krijgen.”

Binnen de BIZ betalen alle ondernemers een bijdrage. In 2011 vond voor het eerst een draagvlakmeting plaats voor een BIZ. De ondernemers gaven groen licht. Daardoor verdubbelde het ledenaantal. “Elke vijf jaar wordt er opnieuw gestemd. De draagvlakmeting is zeker geen vanzelfsprekendheid. Minimaal de helft van de bedrijven moet een stem uitbrengen, vervolgens moet twee derde ‘ja’ stemmen. Dat zijn forse eisen. De meting zal plaatsvinden in het najaar van 2020, maar we moeten nu al voorbereidingen treffen zodat zoveel mogelijk ondernemers gaan stemmen.”

De verplichte bijdrage wort geïnd door de gemeente Venlo. Het bedrag wordt vervolgens aan de stichting Parkmanagement Venlo overgemaakt. O.V. houdt zo de regie in handen over de uitgaven van het geld. “Deze opzet biedt de mogelijkheid grotere projecten aan te pakken. Een lidmaatschap van O.V. kost de ondernemer overigens niets als deze gevestigd is op een bedrijventerrein in Venlo die onder de BIZ valt.”

Parkmanagement
Een voortzetting van de BIZ betekent dat ook parkmanager Lidy Rutten zich voor de ondernemers kan blijven inzetten bij dagelijkse aangelegenheden. Als razendsnelle probleemoplosser levert ze belangrijk werk. “Het komt regelmatig voor dat in het weekend op de industrieterreinen fout geparkeerde vrachtwagens staan. Een ondernemer die daar last van heeft, neemt contact op met de parkmanager. Zij schakelt vervolgens de politie in zodat de vrachtwagens daar weggehaald worden.”

Ook bij wegwerkzaamheden houdt ze in de gaten of de bedrijven bereikbaar blijven. “Lidy wordt geïnformeerd over geplande wegwerkzaamheden. Soms wil men op verschillende plekken werken waardoor een deel van het terrein onbereikbaar is. Ze onderneemt dan actie zodat de wegwerkzaamheden op verschillende momenten plaatsvinden.” De parkmanager is een snelle schakel tussen ondernemers en bijvoorbeeld de politie, brandweer en andere organisaties. Zodoende neemt ze de ondernemers op de negentien bedrijventerreinen dus flink wat werk uit handen. Er zijn ook industrieterreinen in Venlo die niet onder O.V. vallen. Als het aan Thissen ligt, komt daar in de toekomst verandering in. “Alle bedrijven moeten kunnen profiteren van de voordelen.”

www.ondernemendvenlo.nl