Stimulatie van de regionale economie, de kennisinfrastructuur, het onderwijs en de verbindingen hiertussen: Daar zorgen de bedrijvencampussen voor die zich sinds 2005 volop ontwikkelen. De campussen zijn regionaal geconcentreerde ecosystemen van bedrijven en kennisinstellingen, ieder gefocust op hun eigen thema. Uit cijfers van het CBS (2017) blijkt dat de Brightlands Campus Greenport Venlo, in vergelijking met de andere campussen, de meeste toegevoegde waarde heeft voor de Limburgse economie.

De Brightlands Campus Greenport Venlo is nog relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In en om de Villa Flora en de Innovatoren zijn er inmiddels tal van R&D-faciliteiten, ondernemers en kennisinstellingen. Bovendien kent het postcodegebied 5928 meer dan 600 vestigingen, van start-ups tot multinationals. Samen brachten deze bedrijven in 2017 €1,1 miljard aan toegevoegde waarde voort. Dit is aanzienlijk meer dan de andere, al oudere, campussen in Limburg. De kracht van Greenport Venlo zit hem dan ook in zijn diversiteit en veelzijdigheid.

Onder Greenport Venlo verstaan we het hele postcodegebied 5928. Naast de Brightlands Campus die hierin gevestigd is, vindt men hier ook het grootste aaneengesloten tuinbouwgebied van Europa, Fresh Park Venlo en is de regio dé Europese hotspot als het gaat om logistiek. Het postcodegebied 5928 heeft bovendien de meeste toegevoegde waarde per bedrijfsvestiging: 14% meer dan in Limburg, en 22% meer dan in Noord-Limburg.

Bron: Crossroads Limburg