De werking van een led display is voor veel mensen een raadsel. Hoe werken dit soort led displays, voordelig te koop op Leddisplayexpert.nl, precies? De afkorting led staat voor light emitting diode, ofwel: lichtgevende of licht uitstralende diode. Een led lampje bestaat uit een zogenoemde anode en een kathode, waar het licht doorheen gaat. Verder zit in het systeem nog een chip, die in een reflector aangebracht is. Om deze technische onderdelen zit een omhulsel van doorzichtige of gekleurde kunststof. Deze heeft de vorm van een lens, waardoor de lichtstralen gebundeld worden.

Hoe krijgt een led lamp zijn specifieke kleur?
Led lampjes van Leddisplayexpert.nl of andere aanbieders zijn verkrijgbaar in tal van kleuren. De kleur wordt bepaald door de specifieke materialen die in de led-chip zitten. En verder door de laag kunststof die over de led lamp is aangebracht.

Technische werking van een led-lamp
Elke led-display heeft twee halfgeleidersystemen, die elk hun eigen elektrobaan hebben die bepaald wordt door het energieniveau. Wordt de stroom aangeschakeld, dan gaat er energie door de lamp heen. Dit gebeurd in de vorm van elektronen, die vanuit de kathode door de display heengevoerd worden en die overspringen op het lagere elektronenniveau van de andere stof. Dit klinkt eenvoudiger dan het in werkelijkheid is, dus daarom geven we hierover wat verduidelijkende informatie. In led-displays zitten namelijk enorm veel, namelijk miljarden (!) atomen die zeer dicht opeen zitten en daardoor energiepatronen vormen. Deze patronen en atomen hebben niet hetzelfde energieniveau, maar verschillende niveaus. Tussen de energiepatronen of energiebanden ligt een zogeheten ‘verboden zone’, in het Engels ook wel bandgap genoemd. Het hoogst mogelijke niveau van energie waar bij een gemeten absoluut nulpunt (o Kelvin) nog elektronen voorkomen, noemt men ook wel het Fermi-niveau. Bij nul Kelvin zijn alle lagen onder het Fermi-niveau bezet, terwijl de zones daarboven nog energievrij zijn. Er is extra energie nodig voor de elektronen om van plek te kunnen veranderen, maar als ze deze kinetische energie niet krijgen, blijven ze op hun plaats zitten. Het Fermi-niveau kan in een zogenoemde verboden zone liggen. In dit geval wordt de hoogste strook onder het Fermi-level valentieband genoemd, terwijl het laagste level bekendstaat onder de term geleidingsband. Bij een smalle verboden zone kan een elektron eenvoudig verspringen tussen beide niveaus. Gaat de elektron naar een lagere baan, dan raakt deze energetische kracht kwijt waarbij deze vrijkomende energie zichtbaar is in de vorm van licht.