Annette Theuws en Hans Hendrikx van de commissie PR & Communicatie.

Om initiatieven te laten slagen, is goede communicatie een kernvoorwaarde. De commissie PR & Communicatie speelt dan ook een belangrijke rol binnen Ondernemend Venlo. De vereniging behartigt samen met haar partners de belangen van ruim 1250 bedrijven. Middels de website, (sociale) media, nieuwsbrief, bijeenkomsten en dit vernieuwde magazine wordt met circa 40.000 werknemers gecommuniceerd. Met één gezamenlijk doel.

Het zal menigeen opgevallen zijn. Ondernemend Venlo (O.V.) duikt steeds vaker op in het nieuws. “Sinds de vier ondernemersverenigingen Tradeport, Noorderpoort, Spikweien en Trade Port Zuid zich in 2017 officieel hebben samengevoegd in O.V. zijn we een stukje activistischer geworden”, zegt commissievoorzitter Hans Hendrikx. “Dat komt tot uiting in het nadrukkelijk opzoeken van de media. We sturen persberichten naar de regionale media om onze standpunten kenbaar te maken.”

Belangen behartigen
O.V. heeft nooit eerder zo vaak de krant gehaald als de afgelopen tijd. Het pleidooi voor een heropening van afrit 12 van de A73 is een voorbeeld dat breed uitgemeten werd. Hendrikx: “Daarbij hebben we niet alleen de media opgezocht, maar de boodschap ‘Afrit 12 open, bedrijventerreinen veiliger!’ op een groot spandoek gezet. Het is mooi om te zien dat de gemeente Venlo ons daarin steunt. Om de belangen van de ondernemers zo goed mogelijk te behartigen, is samenwerking noodzakelijk.”

Hendrikx heeft de afgelopen tijd verschillende stakeholders bezocht. Naast de gemeente Venlo hebben ook MKB Noord-Limburg en Rabobank Venlo en Omstreken zich verbonden aan O.V. in een partnership. “Het is de doelstelling om samen met verschillende stakeholders de collectieve belangen van de regio te behartigen.”

Interactie teweegbrengen
Commissielid Annette Theuws vult aan: “Nu we zoveel groter zijn geworden, pakken we de communicatie professioneler aan. Voor ons is het van belang om niet alleen te zenden, maar juist ook boodschappen van ondernemers te ontvangen en hen met elkaar te verbinden. We willen weten wat er speelt. Daarom organiseren we vier keer per jaar bijeenkomsten. We willen interactie teweegbrengen.”

Volgens Theuws lukt dat. “De ondernemers weten ons gemakkelijker te vinden. Ze spreken de waardering uit voor het feit dat we O.V. goed positioneren. Met veel respect voor de pioniers van O.V. die jarenlang hebben geprobeerd tien ballen in de lucht te houden, denken we nu een samenstelling van commissies te hebben die recht doet aan de ondersteuning die zo’n grote vereniging verdient. Want met een structuurwijziging waarbij je naar één vereniging met vier afdelingen gaat, kun je niet meer ‘even’ alle communicatieve ondersteuning erbij doen.”

De commissie PR & Communicatie is zeer te spreken over het vernieuwde magazine. Ook de website en nieuwsbrief zijn opnieuw vormgegeven. “We zijn hierdoor nog meer gericht
op de leden. In het kader van onze doelstellingen gaan we vanuit de diverse commissies communiceren over onze activiteiten.”

De commissie benadrukt dat op 1 januari 2021 de leden van O.V. opnieuw ingestemd moeten hebben met de BIZ voor een periode van vijf jaar. Dat is de stip aan de horizon.