Je had eerst Van Ameyde dat in 2015 de aandelen van Korevaar van Dijk Letselschade overnam en vervolgens volgde begin 2016 de samenvoeging met Europrotector. Daarmee was Letselschade specialist Flyct geboren. En hoewel het complexe fusietraject nog niet helemaal afgerond is, is het bedrijf wél al helemaal klaar voor de toekomst.

Bij de geboorte meteen de grootste
Mooi is dat overigens, dat je meteen al bij je geboorte de grootste bent, want dat is Flyct in de expertisebranche aan de halende kant. Tijd om trots te zijn op dit feit was er de afgelopen periode bepaald niet. Alles stond immers in het teken van de fusie, iets dat toch altijd een grote mate van complexiteit met zich meebrengt. Het was nu niet anders. De cultuur die heerste binnen de twee afzonderlijke bedrijven was weg, net als de identiteit. Medewerkers gingen daar of soepel mee om of wisten niet hoe ze met dit proces om moesten gaan of misten in een enkel geval de bereidheid. Van die mensen werd afscheid genomen, zoals er uiteraard ook nieuwe mensen aan werden genomen.

Nieuw salarishuis
Het nieuwe bedrijf is groter en breder wat betreft het dienstenpakket, zoals het integreren van de ICT net als de implementatie van de verschillende werkprocessen een behoorlijke opgave bleek. Er moest bovendien nog een nieuw salarishuis komen en de juiste mensen moesten ook nog ‘even’ op de juiste posities gezet worden. Een complex proces, waarin heel veel goed ging en waar ook fouten werden gemaakt.

Medewerkers krijgen perspectief geboden
Om de medewerkers perspectief te bieden, kan binnen de nieuwe organisatie van Flyct Letselschade een zelf uitgestippelde loopbaan worden gekozen. Wie als junior-medewerker begint kan door zelf steeds een richting te kiezen uiteindelijk op de directeurspost eindigen. Een toch wel unieke ontwikkeling binnen de letselschadespecialist, die beseft dat goed werkgeverschap meer is dan een goed salaris maar dat mensen vooral perspectief moet worden geboden.