REGIO – Uit een enquête die de LWV recentelijk onder haar leden heeft uitgezet blijkt dat veel ondernemers bereikbaarheid een groot probleem vinden. Maar liefst 85% van de leden ondervindt bedrijfsmatige hinder op de Limburgse wegen. Een goede bereikbaarheid gecombineerd met een optimaal ruimtelijk beleid zijn belangrijke pilaren voor de economische ontwikkeling in de regio.

Uit de enquête – ingevuld door 250 ondernemers – blijkt dat veel ondernemers de bereikbaarheid een groot probleem vinden. Het is niet voor niets een speerpunt in de belangenbehartiging van de LWV. De ondernemers twijfelen echter nog over rekeningrijden: de helft van de respondenten (50,2%) is vóór rekeningrijden. Ondernemers geven aan mee te willen denken over het verbeteren van de bereikbaarheid. Vanuit het LWV-expertisecentrum Infrastructuur en Ruimte zullen we samen met ondernemers, deskundigen, MKB-Limburg en de LLTB alles in het werk stellen om de bereikbaarheid van onze provincie te verbeteren.  Volgens de LWV is dit ook een onderwerp dat aandacht verdient bij de Provinciale Staten verkiezingen.

Huub Narinx, algemeen directeur LWV: “Mooi dat ondernemers bereid zijn mee te denken in oplossingen. Er moet nu echt iets gebeuren!”