Stichting Parkmanagement wil op korte termijn een gedreven parkmanager aantrekken, die leiding geeft aan de organisatie.

De Weerter ondernemers, aangesloten bij de lokale bedrijvenverenigingen die gezamenlijk Stichting Parkmanagement vormen, zijn op zoek naar een gedreven parkmanager, die voorop gaat in de verdere professionalisering van het parkmanagement van de bedrijventerreinen.

Sinds 2008 is in Weert Stichting Parkmanagement actief. De stichting is opgezet vanuit de gedachte dat een schoon, heel en veilig bedrijventerrein én een hechte samenwerking met elkaar en met de gemeente bijdragen aan een optimaal vestigingsklimaat. Op de Weerter bedrijventerreinen zijn de afgelopen jaren, door de inzet van ondernemers én vrijwilligers, tal van projecten gerealiseerd op het gebied van veiligheid, collectieve inkoop, glasvezel en duurzaamheid. Met de gemeente Weert is een goede samenwerking opgezet, onder andere over het beheer en onderhoud van infrastructuur op de bedrijventerreinen.

Ambities
De ambities van het Stichtingsbestuur en de Gemeente Weert gaan echter verder. Er valt nog veel te winnen op thema’s als duurzaamheid en arbeidsmarkt. Denk aan het gebruik van duurzaam opgewekte energie, het klimaatadaptief maken van de bedrijventerreinen, de huisvesting van arbeidsmigranten en de noodzaak van voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Alleen als ook op deze thema’s ‘meters worden gemaakt’ zijn ondernemers in de gelegenheid te blijven doen waar ze goed in zijn: ondernemen!

Nieuwe businessplan
Op basis van het nieuwe businessplan 2018 heeft de gemeenteraad van Weert een structurele financiering toegekend aan Stichting Parkmanagement. Samen met de vergroting van het draagvlak onder ondernemers – door het instellen van zogenaamde Bedrijveninvesteringszones (BIZ) – wordt een méér robuuste financiering verkregen. Parkmanagement kan hierdoor de activiteiten verder professionaliseren en haar taken uitbreiden, in het belang van de ondernemers en de Weerter samenleving.

Stichting Parkmanagement
Stichting Parkmanagement wil op korte termijn een gedreven parkmanager aantrekken, die leiding geeft aan de organisatie. De ideale kandidaat kent de regio en is een ervaren organisator, motivator en verbinder. In samenspraak met het bestuur en de gemeente Weert, draagt de parkmanager zorg voor uitvoering van het door bestuur en Gemeente Weert goedgekeurde businessplan, komt met nieuwe initiatieven en weet deze succesvol te realiseren.

Geïnteresseerde kandidaten wordt verwezen naar de vacature.