Ververshof in Weert. Foto via Land Van Horne

WEERT – Wie denkt dat Ververshof een kleine renovatie ondergaat, heeft het goed mis. Bouwtechnisch gezien valt het inderdaad wel mee, maar de cultuurverandering die hierbij hoort, is veel groter. In Ververshof gaat Land van Horne passend binnen de visie nog meer de nadruk leggen op het leven op je eigen manier en jezelf thuis voelen. Op de tweede plaats komt de zorg en eventuele behandeling.

Om deze nieuwe visie vorm te geven is er in Ververshof al flink verbouwd. Rob Gudden, zorgmanager, vertelt vol enthousiasme: “We hadden een vrij traditioneel huis met een grote activiteitenzaal. Nu hebben we op alle afdelingen huiskamers gerealiseerd, waardoor het kleinschaliger wordt. Thuis is ook uw huiskamer de centrale plek en niet het wijkhuis (alias de grote zaal).”

Keuze: daar gaan ze ver in 
Op de vraag of de grote activiteitenzaal nog gebruikt gaat worden, antwoordt Rob: “De cliënt is vrij in wat hij wil doen. De ene dag wil hij eten in de huiskamer en de andere dag in de grote zaal.” Rob trekt de lijn van het thuis zijn verder door: “Zit u thuis ook wel eens in uw ochtendjas aan het ontbijt? Dat is toch heerlijk! In een zorgcentrum denken we dat iedereen gewassen en gestreken moet zijn voor het ontbijt. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet.”

Verbouwplannen 
“Bouwtechnisch gezien zijn alle acht huiskamers klaar. De nieuwe tuinplannen zijn ontworpen en eind van het jaar wordt de tuin onder handen genomen. Deze tuin is vrij toegankelijk voor onze cliënten en veilig voor de kwetsbare doelgroep. Daarnaast zijn we bezig om de overige aanpassingen in kaart te brengen die nodig zijn zodat mensen met dementie hier veilig kunnen wonen en zo veel mogelijk vrijheid hebben. We willen een open locatie zijn. Dat is overigens uniek in een oud gebouw van Land van Horne.” Ook wordt de 4e etage – als de ruimtes weer beschikbaar zijn – geschikt gemaakt om te wonen. Nu zijn deze ruimtes tijdelijk ingericht als kantoren voor ondersteunend personeel van Land van Horne.

Betrokkenheid creëren
“De medewerkers zijn druk bezig met scholingen op het gebied van dementie, en het opdoen van ervaringen in kleinschalig werken. We borgen samen met het hele huis ons gedachtegoed. We nemen daar iedereen in mee: van de medewerkers van de receptie, tot de zorg, de vrijwilligers en de familie.”