Keyportregio – 6 december 2018 j.l. Ton Hagelstein, programmamanager Keyport 2020, (foto links) tekent de coalitieovereenkomst met Ton Voncken, Bio Treat Center (BTC). Samen met het BTC gaat Keyport 2020 werken aan de ontwikkeling van nieuwe biocirculaire businesscases. Een grote kans voor deze regio!

“Biobased en circulaire economie zijn een buitenkans voor onze regio”, zegt Ton Hagelstein programmamanager Keyport 2020. “De belangrijkste schakels van beide ontwikkelingen zijn immers sterk aanwezig: agribusiness, logistiek, maakindustrie en apparatenbouw. Bovendien zijn hier een aantal bedrijven gevestigd die voorop lopen in biobased oplossingen.”

Ook Hans Corsten, van Keyport Economisch Actieprogramma Agribusiness juicht de samenwerking toe: “In de overgang naar een meer duurzame en circulaire maatschappij ligt de belangrijkste uitdaging bij het bedrijfsleven. Zij zullen nieuwe concepten en producten rondom biomassa en food en agri op de markt moeten brengen. Veel ondernemers zijn nu nog terughoudend en zelfs verbaasd. Daar moeten we vanaf en dat begint met het delen van kennis. “

BioTreatCenter Venlo
Directeur Ton Voncken: “BTC is een praktische proeftuin voor bevlogen ondernemers met een duurzaamheidambitie. We praten met iedereen, maar werken met ondernemers die een business case willen bouwen. De markt moet het doen. Dat betekent dat ondernemers verleid, uitgedaagd en geholpen moeten worden. In goed samenspel met de wetenschap, kennis, overheid en onderwijs. BTC legt die verbinding, maar faciliteert de markt ook bij de uitvoering. Zo leren we sneller en bereiken we eerder resultaat. De time to market wordt korter en dat is nodig om de gestelde doelen richting 2030 te bereiken.

Meer weten? Kijk op www.biotreatcenter.nl


Nog niet ingeschreven voor de Keynote nieuwsbrief?

Thema’s: Arbeidsmarktoptimalisatie, Ondernemerschap, Innovatie en met nieuws over: Workshops en Seminars. Schrijf je in voor de Keynote nieuwsbrief.