China Center Weert

WEERT – De gemeente Weert is in onderhandeling met China Center Amsterdam BV om te komen tot een erfpachtovereenkomst. De gemeente Weert verwacht de overeenkomst af te kunnen ronden in het vierde kwartaal 2018.

De erfpachtovereenkomst wordt voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraad, dan wordt ook het eerste ontwerp/massastudie toegelicht. Het hotel wordt op Centrum Noord gebouwd (nabij de stadsbrug). Na het sluiten van de erfpachtovereenkomst start China Center Amsterdam B.V met het opstellen van de bestemmingsplanwijziging. Een onderdeel van het bestemmingsplan vormt de onderbouwing van de behoefte aan een dergelijk hotelinitiatief gericht op Aziatische toeristen. Daarbij wordt ook de regionale en provinciale afstemming gezocht.