Foto: Dion Huiberts

Aan de Ringbaan-Oost verrijst een blikvanger van formaat. Het nieuwe winkelcentrum is goed bereikbaar, heeft ruim voldoende parkeerplaatsen en beschikt over een gevarieerd winkel- en zorgaanbod. Eerder werd het IKC (Integraal Kindcentrum Leuken) al geopend. Deze ontwikkelingen geven een flinke impuls aan Leuken en Groenewoud. Als de nieuwbouw in september klaar is, hebben de wijkbewoners alle voorzieningen om de hoek.

Door Wesley Hegge

Mensen lopen af en aan. Tientallen parkeerplekken zijn bezet. Ze doen boodschappen bij
supermarkten Aldi en Jumbo, stappen binnen bij fietsenzaak Hans Struijk of nemen plaats
op het terras van Restaria Weert. Het winkelcentrum is nog deels in aanbouw, maar begint
al tot leven te komen.

Aanbod
Momenteel wordt nog hard gewerkt aan de bouw van een gezondheidscentrum en
dagwinkels. Het gezondheidscentrum wordt gerealiseerd boven de dagwinkels.
De precieze invulling is nog niet bekend, maar het centrum biedt ruimte aan een huisarts,
tandarts, fysiotherapeut en apotheek. In de dagwinkels komen onder meer een drogisterij
en Bakkerij Korsten. De opening van supermarkt Jumbo vond eind juni plaats.

De totale nieuwbouw omvat circa 6500 m2 winkeloppervlakte. Het gezondheidscentrum
wordt zo’n 900 m2 groot. Het bestaande tankstation wordt in het geheel geïntegreerd
met de mogelijkheid voor een autowasstraat. Bezoekers kunnen gratis parkeren. Er is
ruimte voor circa 300 auto’s, met speciale ruime parkeerplekken voor ouders met
kleine kinderen en hun kinderwagens.

Impuls
Het winkelcentrum ligt precies tussen Leuken en Groenewoud, waar samen zo’n
8300 mensen wonen. De voorziening maakt deel uit van een integrale woonvisie voor
de wijk Leuken. De wijkraad Leuken heeft, samen met de provincie Limburg, Wonen
Limburg en gemeente Weert actief bijgedragen aan de totstandkoming van de visie.
De nieuwbouw is nodig om de wijken ‘toekomstklaar’ te maken.

Het oude winkel-centrum aan de Friezenstraat in Leuken was klein en lastig te bereiken.
In Groenewoud zag men winkels vertrekken of kleiner worden. Door het nieuwe  winkelcentrum op de locatie Sint Jobplein/Tromplaan te realiseren, kunnen beide wijken profiteren.

Voorzieningen
Met het nieuwe winkelcentrum aan het Sint Jobplein en het vorig jaar geopende Integraal
Kind Centrum aan de Middelstestraat stijgt het voorzieningenniveau in Weert-Oost aanzienlijk. Als het totale complex medio oktober is opgeleverd, wordt vervolgens in het najaar gestart met de sloop van het oude winkelcentrum aan de Friezenstraat. Op de locatie die dan vrijkomt staan levensloopbestendige woningen gepland.

In de buurt van de nieuw te bouwen woningen ligt al een groene ontmoetingsplek, aangelegd op initiatief van de wijkraad. Met volkstuintjes en een natuurlijk speelterrein voor kinderen. Dat alles maakt het prettig wonen in Leuken en Groenewoud. Voor jong en oud, nu en in de
toekomst.