WEERT – Uit de ‘Monitor Discriminatie 2017 Limburg’ blijkt dat ongeveer één op de drie meldingen bij  Antidiscriminatievoorziening Limburg te maken heeft met de arbeidsmarkt. De meldingen gaan het vaakst over discriminatie op grond van leeftijd, herkomst, geslacht, handicap of chronische ziekte. De discriminatie wordt het meest ervaren tijdens de werving -en selectie en op de werkvloer. Ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt is al jaren een groot probleem. Het onderwerp arbeidsmarktdiscriminatie verdient een plaats op de (lokale) overheidsagenda en in het bedrijfsleven waarbij ingezet moet worden op het voorkomen van discriminatie.

Trend totale omvang registraties
Voor het derde jaar op rij hebben de Antidiscriminatievoorziening (ADV) Limburg en de politie uit de Eenheid Limburg de cijfers van meldingen en aangiften van discriminatie gebundeld om zo een breder en vollediger beeld van ervaren discriminatie in Limburg te kunnen geven. Bij de ADV daalde het totaal aantal meldingen in 2017 met 8% en bij de politie met 4%. Landelijk gezien is het percentage geregistreerde discriminatie-incidenten bij de politie zelfs met 20% gedaald.

Dat het totaal aantal discriminatie-registraties is gedaald wil echter niet zeggen dat het aantal discriminatie-incidenten ook daadwerkelijk is afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat slechts één op de acht discriminatie-ervaringen ergens wordt gemeld. Lang niet iedereen die geconfronteerd wordt met discriminatie dient een klacht in bij een ADV of doet daarvan aangifte bij de politie. Mensen kunnen het idee hebben dat melden niet helpt, zijn niet op de hoogte van de meldingsmogelijkheden, zijn bang voor de gevolgen van een melding of zijn inmiddels ‘gewend’ geraakt aan bepaalde uitingen of gedragingen.

Herkomst is de meest gemelde discriminatiegrond
Zowel bij de politie als bij de ADV in de politie-eenheid Limburg zijn de meeste discriminatieregistraties terug te voeren op de discriminatiegrond herkomst/huidskleur. Hiermee is dit de meest gemelde discriminatiegrond met een aandeel van 40% van het totaal aantal meldingen bij zowel politie als bij de ADV. Dit percentage komt overeen met het landelijke beeld.Bij de ADV is het aantal meldingen op deze discriminatiegrond nagenoeg gelijk aan het aantal van 2016. De meeste meldingen op deze grond gingen over discriminatie op de werkvloer.

Bij de politie daarentegen is er een stijging van 27% ten opzichte van 2016 te zien in geregistreerde discriminatie-incidenten op grond van herkomst. Het landelijk beeld van de politieregistraties laat een stijging van ‘slechts’ 2% op deze discriminatiegrond zien. Een verklaring voor deze toename is zonder nader onderzoek niet te geven. De meeste incidenten deden zich voor in de directe woonomgeving – denk aan conflicten tussen buren -en op de openbare weg.

Aantal meldingen bij ADV Limburg van mensen met een beperking verdubbeld.
Het totaal aantal klachten van mensen met een beperking is sterk toegenomen. Landelijk zien we bij de ADV’s een stijging van 4%, in Limburg is er zelfs een toename van meer dan 100%. De meeste klachten gaan over slechte of geen toegankelijkheid van onder andere winkels en bedrijven voor rolstoelstoelgebruikers en assistentiehonden. Ook werd vaker discriminatie bij sollicitaties ervaren.

Zwangerschapsdiscriminatie op het werk wederom toegenomenHet aantal meldingen van ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt vanwege zwangerschap is voor het tweede jaar op rij toegenomen. ADV Limburg ontving ten opzicht van 2016, 17% meer meldingen over zwangerschapsdiscriminatie. In nagenoeg alle gevallen betrof het een beëindiging of het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst vanwege zwangerschap.