WEERT – Heeft u een bedrijf en zoekt u nog manieren om maatschappelijk betrokken te ondernemen? Kom dan naar de Goedbezig Beursvloer op 9 oktober.

Nog een kleine week en dan vindt de tweede Goedbezig Beursvloer in Weert plaats. Deze wordt gehouden in het gebouw van Moonen Packaging (Fahrenheitstraat 11). Inmiddels hebben zo’n 70 organisaties zich aangemeld. Er kunnen zich nog altijd bedrijven en vrijwilligersorganisaties aanmelden en ook binnenlopen op 9 oktober kan gewoon!

Het belooft weer een sprankelend evenement te worden waarbij handel met gesloten beurzen tussen bedrijven en vrijwilligersorganisaties centraal staat. Vorig jaar werden er zo’n 74 matches gemaakt tijdens de beursvloer. Frans Fonteijn van BAM Woningbouw sloot de beurs toen af met de woorden: “Aan iedereen die er nu niet was, zorg dat je er de volgende keer bij bent!”.

Dit jaar stelt Moonen Packaging hun bedrijfspand ter beschikking voor de beursvloer. “We stellen met alle plezier onze faciliteiten ter beschikking in het kader van onze sociale rol binnen de stad Weert. We zien het als een maatschappelijke trend dat steeds meer vrijwilligersorganisaties het moeilijk vinden om aan gelden te komen, zodat ze alternatieve inkomsten moeten zoeken voor het bestaansrecht van hun organisatie of vereniging.”

Op de beursvloer kunnen bedrijven, serviceclubs, scholen en vrijwilligersorganisaties elkaar ontmoeten in een informele setting. Er wordt met gesloten beurzen met elkaar gehandeld. Vrijwilligersorganisaties vragen bijvoorbeeld om kennis, faciliteiten of helpende handen en stellen hier iets tegenover. Bedrijven op hun beurt bieden geen geld aan maar sluiten aan op de vraag of bieden zelf materialen of kennis aan. Ook Moonen Packaging wil als bedrijf op de beursvloer matches maken. “We hebben mooie (duurzame) disposables die wij ter beschikking stellen aan een vereniging. De disposables willen wij tijdens de Beursvloer aanprijzen voor verenigingen en het is dan ook leuk om een kleine tegenprestatie te krijgen.”

Aanwezige bedrijven zijn ondermeer Niessen Carcleaning, MHK Notarissen, Homevision Makelaardij en telesalesbureau Jose. Vanuit de Serviceclubs hebben zich al de Ladiescircle Weert en de Leoclub Weert aangemeld. Organisaties waarmee gematcht kan worden zijn er volop, denk aan de Zonnebloem Weert, Harmonie St Joseph, Natuur- en Milieucentrum en de Keenter kidsclub. Ook organisaties als de gemeente Weert, Punt Welzijn en Land van Horne zijn van de partij. Voor een volledig overzicht van deelnemers kunt u op de website kijken.

Samenwerking kan er dus gezocht worden op het gebied van PR, kennis, helpende handen en materialen. Ook wordt er tijdens deze editie van de Beursvloer speciaal samenwerking tot stand gebracht op het gebied van jeugd. Een van de rondlopende matchmakers zal zich tjidens de beurs speciaal op dit thema richten.

Het programma van de beursvloer ziet er als volgt uit:

17:30 -18:00 Inloop
18:00 Opening door Sanne Kuepers van het Servicepunt Vrijwilligers, een welkomstwoord van gastheer Gé Moonen, het voorstellen van de matchmakers en notaris, en een kort woordje van wethouder Sterk met een slag op de gong. Na de slag op de gong is de beursvloer open.
18:00 – 19:30 Beursvloer in actie.
19:30 Naborrelen.
19:50 – 20:00 Afsluitend woord door Sanne Kuepers.

Hoe gaat het in zijn werk? Tijdens de beursvloer loop je rond en ontmoet je elkaar. Bezoekers worden ondersteund bij het maken van matches door zogenaamde matchmakers. Zij weten wie er aanwezig zijn en kunnen helpen om de juiste mensen te ontmoeten.

Er is sprake van een ‘match’ wanneer twee partijen elkaar gevonden hebben, dat wil zeggen wanneer vraag en aanbod elkaar gevonden hebben. De gemaakte afspraken worden ingevuld op een matchformulier zodat voor beide partijen de afspraken duidelijk zijn. Vervolgens breng je een bezoek aan de beursvloernotaris die de match zal registreren.

Interesse? Kom dan 9 oktober van 17.30 tot 20.00 uur naar de Fahrenheistraat 11, naar het pand van Moonen Packaging. Meer informatie en aanmelden kan via www.goedbezigweert.nu.